ចាប់ខ្លួន​នារី​មេការ​ខា​រ៉ា​អូ​ខេ​ម្នាក់​ក្រោយថា... ប៉ូលិស​គាបស៊ី
ប្រធាន​គ្រប់គ្រង​កម្មវិធី​កីឡាប្រាប់​មូលហេតុ​ដាក់​កីឡាករ​មុខ​ដដែល​ៗ​ឡើង​ប្រកួត
នាង​ប្រិមប្រិយ​ថា ផ្តាច់​ពាក្យ​ល្អ​ជាង​លែងលះ
ស្រីស្អាតម្នាក់នេះ​កើតមកជួបរឿង​ដ៏​ចម្លែក... គឺមិនអាចរួម​ភេទ​បាន
ធ្វើ​ដូច​ម្តេច​ដឹង​ថា ​មាន​ជំងឺ​ធ្លាក់​ទឹកចិត្ត
មក​ដល់​ថ្មី តោះ​ទៅ​ចូលរួម​ការ​តាំង​បង្ហាញ​រថយន្ត​នៅ​…
តើ​ត្រូវធ្វើ​ដូច​ម្តេច​ប្រសិនបើ​រថយន្ត​របស់​អ្នក​លិច​ទឹក ?