ព័ត៌​មានកីឡា

Live

អ៊ុំ វិចិត្រ រីករាយ​នឹង​ការងារ​ធ្វើ​ជា​អ្នកចាំទី​ឱ្យ​ក្លិប...

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ អ៊ុំ វិចិត្រ អ្នកចាំទី​ឱ្យ​ក្លិប​ក្រសួងការពារជាតិ បានឱ្យ​ដឹង​នៅ​ក្នុង​គេហទំព័រ​របស់​ខ្លួន​កាលពី​ពេល​ថ្មី​ៗ​នេះ​ថា ស្ទើរ តែ​២០​ប្រកួត​ទៅ​ហើយ...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ