សុខភាព

Live

បើ​ជើង​អ្នក​ចេញ​រោគ​សញ្ញា​នេះ បេះដូង​អ្នក​អាច​កំពុង​កើត​មាន​បញ្ហា

បេះដូង ​គឺជា​សរីរាង្គ​ដែល​សំខាន់​ជាងគេ​។​នៅ​ពេល​ដែល​វា​កើត​មាន​បញ្ហា នោះ​វា​នឹង​អាច​ឆក់​យកអាយុ​ជីវិត​របស់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​បាន ​។ ដូចនេះខាងក្រោម​នេះ យើងខ្ញុំ...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
    សូម​អរគុណ