សុខភាព

Live

ចិន​រក​ឃើញ​ថា អ្នកមាន​ឈាម​ក្រុម“​A” ងាយ​នឹង​ឆ្លង​វីរុស ជាង​ឈាម​ក្រុម“O”

ប៉េ​កាំ​ង ៖ តាម​ការ​ស្រាវជ្រាវ​នៅ​ទីក្រុង​វ៉ូ​ហាន​(Wuhan) និង​ទីក្រុង​ស៊ី​ន​ជិន (Shenzhen) បាន​បង្ហាញ​ថា អ្នកជំងឺ​ដែល​មាន​ក្រុម​ឈាម​ប្រភេទ A មាន​អត្រា​ឆ្លង​ខ្ពស់ និង​ទំនងជា...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ