សុខភាព

Live

វិធី​ជួយ​ខ្លួនឯង​ក្នុង​ការ​បញ្ឈប់​ការ​ហូរ​ឈាម

ការ​ឈាម​ច្រមុះ​ច្រើន​តែ​កើតឡើង​ពី​ការ​ដាច់​សរសៃឈាម​ក្នុង​ច្រមុះ​។ ខាងក្រោម​នេះ ខ្ញុ​សូម​ណែនាំ​អំពី​វិធីសាស្ត្រ​ងាយ​ៗ​ដែល​អ្នក​អាច​ធ្វើ​បាន​ក្នុង​ការ​បំបាត់...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ