សុខភាព

Live

ស្វែង​យល់​ពី​ជំងឺមហារីក​ក្រពះ ពោះ​វៀន នឹង​រោគ​សញ្ញា​ដ៏​គ្រោះថ្នាក់​ត្រូវ...

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ តាម​រយៈ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​កន្លង​មក គេ​សង្កេត​ឃើញ​ថា មហា​រី​ក្រពះ និង​ពោះ​វៀន​មាន​អត្រា​ខ្ពស់ ហើយ​អត្រា​មរណភាព​របស់​វា​ក៏​ខ្ពស់​ក្នុង​ពិភពលោក...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ