សុខភាព

Live

ការ​សម្ងំ​ក្នុង​បន្ទប់​សូ​ណា អាច​បន្ថយ​ការ​ប្រឈម​ជំងឺ​បេះដូង

អ្នក​ស្រាវជ្រាវ​មក​ពី​សាកលវិទ្យាល័យ University of Eastern Finland បាន​សិក្សា​ទៅ​លើ​បុរស​វ័យ​កណ្តាល​ប្រមាណ​២៣០០​នាក់ រយៈពេល​ជា​មធ្យម​២០​ឆ្នាំ ។ ពួក​គេ​បាន​បែងចែក​បុរស​ទាំងនោះ​ជា​បី...

To Top

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ