ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ

Live

ឥរិយាបថ​មិនល្អ​នៃ​ការ​គ្រប់គ្រង​ពេលវេលា

«​សារសំខាន់​នៃ​ការ​បែងចែក​ពេលវេលា គឺជា​ការ​កំណត់​ភាព​ជោគជ័យ​» ការ​​មិន​បែងចែក​ពេលវេលា អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ថ្ងៃ​ធម្មតា​មួយ​ថ្ងៃ​ៗ​ក្លាយជា​ថ្ងៃ​មិនល្អ​បាន មិន​ថា​ភ្លេច...

To Top

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ