ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ

Live

...

រាជធានីភ្នំុពេញ៖ ប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-អឺរ៉ុប (ASEM) លើក ទី១៣ នៅឆ្នាំ២០២១ខាងមុខ ដែលមានមេដឹកនាំបណ្តាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងប៉ែកអឺរ៉ុប...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
    សូម​អរគុណ