ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ

Live

រដ្ឋមន្ត្រី​​​ស្នើ​ឱ្យ​កាត់​បន្ថយ​ទិន្នផល​ប្រេង​1​លាន​ធុង​ក្នុង​1​ថ្ងៃ

ទីក្រុង​Riyadh ៖ រដ្ឋមន្ត្រី​ថាមពល​របស់​ប្រទេស​អា​រ៉ា​ប៊ី​សា​អូឌីត​បាន​ស្នើ​កាលពី​ថ្ងៃ​ចន្ទ​កន្លង​​មក ឲ្យ​មានការ​កាត់​បន្ថយ​ទិន្នផល​ប្រេង​ប្រមាណ​១​លាន​ធុង​ក្នុង​១...

[dfp_ads id=460103]

[dfp_ads id=462199]
To Top

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ