ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ

Live

ហេតុ​អ្វី​រូបិយប័ណ្ណ​ចិន​មិន​អាច​ដឹកនាំ​ពិភពលោក​បាន ?

នៅ​ពេល​អា​មេ​រិ​ក​ដកខ្លួន​ពី​ពិភពលោក ប្រព័ន្ធ​រូបិយ​វត្ថុ​អន្ដរជាតិ​ប្រហែលជា​ផ្លាស់​ប្តូរ ប៉ុន្តែ​អាច​មិនមែន​ដឹកនាំ​ដោយ​រូបិយប័ណ្ណ​យន់​របស់​ចិន​ទេ ។នៅ​ក្នុង...

To Top

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
Please leave this field empty.

សូម​អរគុណ