ស្រាវជ្រាវ

Live

កុំ​មើល​ស្រាល​សុបិន​អាច​ក្លាយជា​ការ​ពិត

សឹងតែ​ជា​ប្រពៃណី​ទំនៀមទម្លាប់​ទៅ​ហើយ​ទាក់ទង​នឹង​ជំនឿ​លើ​រឿង​សុបិន​ឃើញ​នេះ ឃើញ​នោះ​ហើយ​ក៏​យល់​ឃើញ​កើតហេតុ​ភេទ​អាក្រក់​ល្អ​ទៅ​តាម​សុបិន​របស់​ខ្លួន ដូច​សុបិន​ឃើញ...

[dfp_ads id=462199]

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ