ប្តី​ប្រពន្ធ​ចាស់ជរា​យំ​ស្រណោះ​ពេលទៅ​នៅ​មណ្ឌល​ចាស់ជរា​ផ្សេង​គ្នា – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ប្តី​ប្រពន្ធ​ចាស់ជរា​យំ​ស្រណោះ​ពេលទៅ​នៅ​មណ្ឌល​ចាស់ជរា​ផ្សេង​គ្នា

4 ឆ្នាំ មុន