ព័ទ្ធ​មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះ​កុសុមៈ ផ្អើល​ទាំង​យប់ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ព័ទ្ធ​មន្ទីរពេទ្យ​ព្រះ​កុសុមៈ ផ្អើល​ទាំង​យប់

4 ឆ្នាំ មុន