ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ​ជា​ត្រ័យរ័ត្ន​ប្រពៃ​ពិត – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

ព្រះពុទ្ធ ព្រះធម៌ ព្រះសង្ឃ​ជា​ត្រ័យរ័ត្ន​ប្រពៃ​ពិត

3 ថ្ងៃ មុន

ព្រះពុទ្ធ​អង្គ​ណា​ដែល​បាន​ត្រាស់​ដឹង​នូវ​ព្រះធម៌​ទាំងពួង​ដោយ​ប្រពៃ​ពិត ហើយ​ទ្រង់​សម្ដែង​នូវ​ព្រះធម៌​ទាំងនោះ​ដល់​សត្វ​ទាំងឡាយ ដើម្បី​បន្សាត់​បង់​នូវ​សេចក្តី​ច្រណែន ខ្ញុំព្រះករុណា​សូម​ក្រាបថ្វាយបង្គំ​នូវ​ព្រះពុទ្ធ​អង្គ​នោះ​ដោយ​កាយវាចា​ចិត្ត​ទាំង​បី​ដោយ​គោរព ។ ព្រះធម៌​ឯណា​ដែល​ព្រះ​មាន​ព្រះ​ភាគ​ទ្រង់​សម្ដែង​ហើយដោយ​ប្រពៃ ដើម្បី​ការ​អស់រលីង​ទៅ​នូវ​សេចក្តី​ច្រណែន តែងតែ​នាំ​ចេញ​នូវ​សត្វ​ទាំងឡាយ​អំពី​វដ្ដៈ ខ្ញុំព្រះករុណា​សូម​ក្រាបថ្វាយបង្គំ​នូវ​ព្រះធម៌​នោះ ដោយ​កាយវាចា​ចិត្ត​ដោយ​សេចក្តី​គោរព…

ព្រះពុទ្ធ​អង្គ​ណា​ដែល​បាន​ត្រាស់​ដឹង​នូវ​ព្រះធម៌​ទាំងពួង​ដោយ​ប្រពៃ​ពិត ហើយ​ទ្រង់​សម្ដែង​នូវ​ព្រះធម៌​ទាំងនោះ​ដល់​សត្វ​ទាំងឡាយ ដើម្បី​បន្សាត់​បង់​នូវ​សេចក្តី​ច្រណែន ខ្ញុំព្រះករុណា​សូម​ក្រាបថ្វាយបង្គំ​នូវ​ព្រះពុទ្ធ​អង្គ​នោះ​ដោយ​កាយវាចា​ចិត្ត​ទាំង​បី​ដោយ​គោរព ។

ព្រះធម៌​ឯណា​ដែល​ព្រះ​មាន​ព្រះ​ភាគ​ទ្រង់​សម្ដែង​ហើយដោយ​ប្រពៃ ដើម្បី​ការ​អស់រលីង​ទៅ​នូវ​សេចក្តី​ច្រណែន តែងតែ​នាំ​ចេញ​នូវ​សត្វ​ទាំងឡាយ​អំពី​វដ្ដៈ ខ្ញុំព្រះករុណា​សូម​ក្រាបថ្វាយបង្គំ​នូវ​ព្រះធម៌​នោះ ដោយ​កាយវាចា​ចិត្ត​ដោយ​សេចក្តី​គោរព ។

ព្រះសង្ឃ​សាវ័ក​នៃ​ព្រះ​មាន​ព្រះ​ភាគ តែងតែ​ប្រតិបត្តិ​តាម​ព្រះធម៌ ដើម្បី​ការ​អស់រលីង​ទៅ​នូវ​ការ​ច្រណែន ខ្ញុំព្រះករុណា​សូម​ក្រាបថ្វាយបង្គំ​នូវ​ព្រះសង្ឃ​នោះ ដោយ​កាយវាចា​ចិត្ត​ទាំង​បី​ដោយ​គោរព ៕ សាន សារិន