ហាងឆេងប្រាក់រៀលមានអត្រាយ៉ាងណាធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ៗទាំងនេះ ! – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

ហាងឆេងប្រាក់រៀលមានអត្រាយ៉ាងណាធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ៗទាំងនេះ !

1 ខែ មុន
  • Phnom Penh

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីរួចមក សម្រាប់ថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះ សូមមកតាមដានហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសមួយចំនួន ថាតើមានអត្រាយ៉ាងណា ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១៩ខែមេសា…

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ បន្ទាប់ពីឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីរួចមក សម្រាប់ថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះ សូមមកតាមដានហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសមួយចំនួន ថាតើមានអត្រាយ៉ាងណា ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១៩ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះឱ្យដឹងថា ១ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤០៤៨ រៀល, ១អឺរ៉ូ ទិញចូល ៤៨៤៥ រៀល លក់ចេញ ៤៨៩៣ រៀល ខណៈ ១ដុល្លារអូស្ត្រាលី ទិញចូល ៣១២៣ រៀល និងលក់ចេញ ៣១៥៤ រៀល ។

Picture

ទន្ទឹមនេះ ហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនឹងប្រាក់យន់ចិន ថ្ងៃនេះ គឺ ១យន់ចិន ទិញចូល ៦២១ រៀល លក់ចេញ ៦២៧ រៀល ហើយ ១០០យ៉េនជប៉ុន ទិញចូល ៣៧២៣ រៀល លក់ចេញ ៣៧៦១ រៀល និង ១០០វុនកូរ៉េ ទិញចូល ៣៦៣ រៀល លក់ចេញ ៣៦៦ រៀល ។

Picture

ហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនឹងប្រាក់ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ថ្ងៃនេះដែរ គឺ ១ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ទិញចូល ៣០៣២ រៀល លក់ចេញ ៣០៦៣ រៀល ខណៈ ១បាតថៃ ទិញចូល ១៣០ រៀល លក់ចេញ ១៣១ រៀល និង ១០០០ដុងវៀតណាម ទិញចូល ១៧៦ រៀល លក់ចេញ ១៧៧ រៀល ៕

Picture