ក្រសួងទេសចរណ៍​លើកលែង​ការ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ជា​ប្រាក់​ដល់​អាជីវកម្ម​ទេសចរណ៍ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

ក្រសួងទេសចរណ៍​លើកលែង​ការ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍​ជា​ប្រាក់​ដល់​អាជីវកម្ម​ទេសចរណ៍

1 ឆ្នាំ មុន
  • Phnom Penh

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ យោង​តាម​ស្ថានភាព​នៃ​វិបត្តិ​រី​រុស​កូ​រ៉ូ​ណា (Covid-19) ក្រសួងទេសចរណ៍​បាន​ដាក់​អនុវត្ត​វិធានការ​លើកលែង​ការ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍ ជា​ប្រាក់​ចំពោះ​អាជីវកម្ម​ទេសចរណ៍ ដោយ​អនុវត្ត​ចាប់ពី ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០…

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ យោង​តាម​ស្ថានភាព​នៃ​វិបត្តិ​រី​រុស​កូ​រ៉ូ​ណា (Covid-19) ក្រសួងទេសចរណ៍​បាន​ដាក់​អនុវត្ត​វិធានការ​លើកលែង​ការ​ពិន័យ​អន្តរការណ៍ ជា​ប្រាក់​ចំពោះ​អាជីវកម្ម​ទេសចរណ៍ ដោយ​អនុវត្ត​ចាប់ពី ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២០ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០ លើ​គ្រប់​ប្រភេទ​អាជ្ញា​បណ្ណ​ទេសចរណ៍​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​ក្រសួងទេសចរណ៍ ។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ផេ​ក ក្រសួងទេសចរណ៍​ចេញផ្សាយ​មុន​នេះ​បន្តិច ៕

Picture