អាបំផ្លាញ…នៅមានទៀត – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

អាបំផ្លាញ…នៅមានទៀត

1 ឆ្នាំ មុន
  • Phnom Penh

ក្រុម​អ្នក​សង្កេតការណ៍​…​ក៏​ដូច​ជា​ក្រុម​អ្នក​តាមដាន​…​រួម​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នកវិភាគ​ព្រឹត្តិការណ៍​សង្គម​ផង​ដែរ​…​បាន​ពិនិត្យ​ឃើញ​ថា តេ​ជោ​សែន​ប្រមុខ​ដឹកនាំ​ប្រទេស​…​ក្នុង​សម័យ​ដែល​មានការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​…​សម័យ​មានការ​កៀបសង្កត់​ចង់​ដណ្តើម​យក​អំណាច​…​ចង់វាយ​បំបាក់បំបែក​ការ​ដឹកនាំ​សង្គម​ពេញ​ទៅ​ដោយ​នីតិរដ្ឋ​…​ធ្វើ​ឱ្យ​មហា​បុរស​រដ្ឋ មហា​បុរស​ខ្លាំង​រូប​នេះ​…​ប្រឹង​ណាស់​ទាំង​នយោបាយ និង​សេដ្ឋកិច្ច​…​ប្រឹង​ទាំង​យប់​ទាំង​ថ្ងៃ ទាំង​ឈឺ​ ។​ល ។ បាន​ទទួលស្គាល់​ថា​…​តេ​ជោ​សែន​ប្រឹងប្រែង​ដឹកនាំ​សង្គម​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​គតិបណ្ឌិត​…​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​សច្ចធម៌​នៃ​នីតិរដ្ឋ​មែនហើយ​…​ប៉ុន្តែ​ទន្ទឹម​នឹង​ការ​ប្រឹងប្រែង​នេះ​…​ក៏​កើត​មាន​រ៉ាំរ៉ៃ​ផង​ដែរ​…​នូវ​ពពួក​អា​បំផ្លាញ​ជាតិ​…​អា​បំផ្លាញ​សមិទ្ធផល​នៃ​ការ​ព្យាយាម​ប្រឹងប្រែង​នេះ​…​រាប់​មិន​អស់​ទេ​…​ដែល​តេ​ជោ​សែន​ក៏​ធ្លាប់​ប្រកាស​ជា​សាធារណៈ​ដែរ​ថា​…​ឯង​ប្រឹង​ចង់​ងាប់​…​វា​គិតតែ​បំផ្លាញ ។ យូរ​ៗ​ប្រឡេះ​បាន​មួយ​ក្រុម​…​មួយ​ចង្កោម​…​ដូច​ពួក​អា​បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​…​ដែល​មួយ​ភាគ​មាន​ឈ្មួញ​ជា​ឧក​ញ៉ា​…​ដូច​មាន​មន្ត្រី​ខ្លះ​យក​អំណាច…

ក្រុម​អ្នក​សង្កេតការណ៍​…​ក៏​ដូច​ជា​ក្រុម​អ្នក​តាមដាន​…​រួម​ជាមួយ​ក្រុម​អ្នកវិភាគ​ព្រឹត្តិការណ៍​សង្គម​ផង​ដែរ​…​បាន​ពិនិត្យ​ឃើញ​ថា តេ​ជោ​សែន​ប្រមុខ​ដឹកនាំ​ប្រទេស​…​ក្នុង​សម័យ​ដែល​មានការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​…​សម័យ​មានការ​កៀបសង្កត់​ចង់​ដណ្តើម​យក​អំណាច​…​ចង់វាយ​បំបាក់បំបែក​ការ​ដឹកនាំ​សង្គម​ពេញ​ទៅ​ដោយ​នីតិរដ្ឋ​…​ធ្វើ​ឱ្យ​មហា​បុរស​រដ្ឋ មហា​បុរស​ខ្លាំង​រូប​នេះ​…​ប្រឹង​ណាស់​ទាំង​នយោបាយ និង​សេដ្ឋកិច្ច​…​ប្រឹង​ទាំង​យប់​ទាំង​ថ្ងៃ ទាំង​ឈឺ​ ។​ល ។

បាន​ទទួលស្គាល់​ថា​…​តេ​ជោ​សែន​ប្រឹងប្រែង​ដឹកនាំ​សង្គម​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​គតិបណ្ឌិត​…​ប្រកប​ទៅ​ដោយ​សច្ចធម៌​នៃ​នីតិរដ្ឋ​មែនហើយ​…​ប៉ុន្តែ​ទន្ទឹម​នឹង​ការ​ប្រឹងប្រែង​នេះ​…​ក៏​កើត​មាន​រ៉ាំរ៉ៃ​ផង​ដែរ​…​នូវ​ពពួក​អា​បំផ្លាញ​ជាតិ​…​អា​បំផ្លាញ​សមិទ្ធផល​នៃ​ការ​ព្យាយាម​ប្រឹងប្រែង​នេះ​…​រាប់​មិន​អស់​ទេ​…​ដែល​តេ​ជោ​សែន​ក៏​ធ្លាប់​ប្រកាស​ជា​សាធារណៈ​ដែរ​ថា​…​ឯង​ប្រឹង​ចង់​ងាប់​…​វា​គិតតែ​បំផ្លាញ ។

យូរ​ៗ​ប្រឡេះ​បាន​មួយ​ក្រុម​…​មួយ​ចង្កោម​…​ដូច​ពួក​អា​បំផ្លាញ​ព្រៃឈើ​…​ដែល​មួយ​ភាគ​មាន​ឈ្មួញ​ជា​ឧក​ញ៉ា​…​ដូច​មាន​មន្ត្រី​ខ្លះ​យក​អំណាច សុរិយោដី​…​អំណាច​ខាង​សំណង់​…​កៀបសង្កត់​លើ​អ្នក​សាងសង់​…​សំណង់​ពី​ធំ​មក​តូច​ៗ​រាប់​មិន​អស់ ។​ល ។

ឱ ! អា​បំផ្លាញ​អើយ​…​នៅ​មាន​លាក់ខ្លួន​ច្រើន​ទៀត​…​េ​ហ ! េ​ហ !

Picture