ជីវិត​ប្រៀប​បាន​នឹង​ទឹកស្ទឹង – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ជីវិត​ប្រៀប​បាន​នឹង​ទឹកស្ទឹង

1 ឆ្នាំ មុន

ជីវិត​សត្វលោក​មិន​ឋិតថេរ មិន​ទៀងទាត់​ឡើយ ជួនកាល​ថ្ងៃនេះ​បាន​សុខ តែ​មិន​ប្រាកដ​ថា ថ្ងៃស្អែក​មាន​ស្មា​ម​ញញឹម​ទៀត​ទេ ព្រោះ​សុខ​និង​ទុក្ខ​វា​ជា​គូ​គ្នា​សម្រាប់​ជីវិត​សត្វលោក​ជា​ធម្មតា​ទៅ​ហើយ ។ ជីវិត​យើង​មិន​ខុស​ពី​ទឹកស្ទឹង​ទេ ។ មាន​ពេល​ឡើង…

ជីវិត​សត្វលោក​មិន​ឋិតថេរ មិន​ទៀងទាត់​ឡើយ ជួនកាល​ថ្ងៃនេះ​បាន​សុខ តែ​មិន​ប្រាកដ​ថា ថ្ងៃស្អែក​មាន​ស្មា​ម​ញញឹម​ទៀត​ទេ ព្រោះ​សុខ​និង​ទុក្ខ​វា​ជា​គូ​គ្នា​សម្រាប់​ជីវិត​សត្វលោក​ជា​ធម្មតា​ទៅ​ហើយ ។

ជីវិត​យើង​មិន​ខុស​ពី​ទឹកស្ទឹង​ទេ ។ មាន​ពេល​ឡើង ហើយ​ក៏​មាន​ពេល​ស្រក ពេល​ខ្លះ​ក៏​មានទុក្ខ ឯ​ពេល​ខ្លះ​ក៏​ជួប​សុខ វា​ជា​ច្បាប់ធម្មជាតិ ។

តែ​អ្វី​ដែល​សំខាន់​គឺ​អ្នក​ត្រូវ​រក្សា​ចិត្ត​អ្នក​ថា វា​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​យ៉ាងនោះ​ឯង​មិន​អាច​កែខៃ​ធម្មជាតិ​ឲ​បាន​ឡើយ ។