បើមិនស្រឡាញ់ស្មានតែ...

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

បើមិនស្រឡាញ់ស្មានតែ…

2 ឆ្នាំ មុន

គូស្នេហ៍​កំពុងនិយាយ​សាសង​គ្នា ។ – បុរស ៈ អូន​សម្លាញ់ តើ​អូន​ស្រឡាញ់​ទេ – នារី ៈ…

គូស្នេហ៍​កំពុងនិយាយ​សាសង​គ្នា ។
– បុរស ៈ អូន​សម្លាញ់ តើ​អូន​ស្រឡាញ់​ទេ
– នារី ៈ ម៉េច​បង​សួរ​អូន​បែប​នេះ​ទៅ​វិញ !បើ​មិន​ស្រឡាញ់​បង ស្មានថា ​អូនព្រម​ចូល​បន្ទប់​ជាមួយ​បង​ឬ ?
– បុរស ៈ បង​ស្មាន​តែ​អូន​ស្រឡាញ់​ខ្សែ​កបង !..