បាល់ទាត់​ចម្រុះ​នៅ​តំបន់​អឺរ៉ុប​សម្រាប់​ថ្ងៃចន្ទ Roma,​Besiktas,​Pescara,​Lisbon​ ល្អជាង​គូប្រកួត​របស់ខ្លួន​ពេលលេង​នៅថ្ងៃនេះ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

បាល់ទាត់​ចម្រុះ​នៅ​តំបន់​អឺរ៉ុប​សម្រាប់​ថ្ងៃចន្ទ Roma,​Besiktas,​Pescara,​Lisbon​ ល្អជាង​គូប្រកួត​របស់ខ្លួន​ពេលលេង​នៅថ្ងៃនេះ

9 ឆ្នាំ មុន

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​​ចម្រុះ​តំ​បន់​អឺ​រ៉ុប​សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​​ចន្ទ​​នេះ​​មាន 10 ប្រកួត​​ ។ ក្រុម​ Roma, Pescara, Lisbon ល្អ​ជាង​គូប្រកួត ។​
អ៊ី​តាលី​ស៊េរី​ A
Roma (6) V Genoa (13)
Roma 13 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 7-3-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 25 គ្រាប់​និង​របូតវិញ 13 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​​ក្រោយ​គឺ​លេងចាញ់​ Atalanta 4-1 ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ចាញ់ Lazio 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ តែ​ឈ្នះ​ Palermo 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។
Genoa 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 2-2-9 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់​និង​របូតវិញ 32 គ្រាប់ ។

ការ​ប្រកួត​បាល់ទាត់​​ចម្រុះ​តំ​បន់​អឺ​រ៉ុប​សម្រាប់​រាត្រី​ថ្ងៃ​​ចន្ទ​​នេះ​​មាន 10 ប្រកួត​​ ។ ក្រុម​ Roma, Pescara, Lisbon ល្អ​ជាង​គូប្រកួត ។​
អ៊ី​តាលី​ស៊េរី​ A
Roma (6) V Genoa (13)
Roma 13 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 7-3-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 25 គ្រាប់​និង​របូតវិញ 13 គ្រាប់​។ 3 ប្រកួត​ចុង​​ក្រោយ​គឺ​លេងចាញ់​ Atalanta 4-1 ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ចាញ់ Lazio 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ តែ​ឈ្នះ​ Palermo 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។
Genoa 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 2-2-9 ស៊ុត​បាល់​បាន 14 គ្រាប់​និង​របូតវិញ 32 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ​ Parma 2-2 ក្នុង​ផ្ទះ ស្មើ​ Lecce 2-2 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​ស្មើ​ Juventus  0-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 10 ប្រកួត Roma ឈ្នះ​ 5 Genoa ឈ្នះ 5 ។​
ជួបគ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
 01-10 Roma 3-0 Genoa
 10-10 Roma 2-1 Genoa
 02-11 Genoa 4-3 Roma
 10-11 Genoa 2-1 Roma

អេស្ប៉ាញ​ព្រី​មេរ៉ាលី​ហ្គា
Espanyol (10) V Santander (18)
Espanyol 13 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 7-2-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 20 គ្រាប់​និង​របូត​វិញ 15 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេងចាញ់​ Levante 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ​ ចាញ់ Real M 5-0 ក្រៅ​ផ្ទះ តែ​ឈ្នះ Vallecano 5-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។
Santander 12 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 1-5-6 ស៊ុត​បាល់បាន 12 គ្រាប់​និង​របូតវិញ 25 គ្រាប់។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ​ Gijon 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់​ Vallecano 4-2 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​ចាញ់​Barcelona 2-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត​ Espanyol ឈ្នះ 2 Santander ឈ្នះ 5 ស្មើ 3 ។
​​ជួបគ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
 04-10 Santander 3-1 Espanyol
 11-10 Santander 0-0 Espanyol
 04-11 Espanyol 1-2 Santander
 10-11 Santander 0-1 Espanyol

ឆែកលីក
Dukla (6) V Slavia (10)
Dukla 9 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 5-2-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 18 គ្រាប់​និង​របូតវិញ​ 10 គ្រាប់។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Plzen 1-1 ក្រៅ​​​ផ្ទះ ឈ្នះ​Slovacko 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ និង​ឈ្នះ Kralove 2-0 ក្រៅផ្ទះ ។
Slavia 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 1-3-6 ស៊ុត​បាល់បាន​ 7 គ្រាប់​និង​របូតវិញ ​17 គ្រាប់។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ស្មើ Teplice 0-0 ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Boleslav 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ​​ Jablonec 0-0 ក្នុង​​ផ្ទះ ។​
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា  6 ប្រកួត​​​​គឺ៖
05-98 Slavia 1-0 Dukla
08-98 Slavia 2-0 Dukla
02-99 Dukla 1-2 Slavia
09-99 Dukla 1-1 Slavia
03-00 Slavia 3-1 Dukla
09-11 Slavia 0-0 Dukla

ហូឡង់​ D2
Oss (14) V Zwolle (1)
Oss 12 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 6-3-3 ស៊ុត​បាល់​បាន 28 គ្រាប់​និង​របូតវិញ 26 គ្រាប់។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេងចាញ់ Rotterdam 5-1 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់​ AGOVV 3-2 និង​ចាញ់ Helmond 2-1 ក្រៅ​ផ្ទះ ។
Zwolle 13 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 8-3-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 26 គ្រាប់​និង​របូតវិញ 14 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេងចាញ់​ Helmond 3-2 ក្នុង​​ផ្ទះ ស្មើ Volendam 2-2 ក្រៅ​​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​ឈ្នះ​ Den Bosch 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​ជួប គ្នា10ប្រកួត​ Zwolle ឈ្នះ3 Oss ឈ្នះ 4 ស្មើ 3 ។
ជួបគ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
04-09 Zwolle 0-0 Oss
08-09 Oss 2-1 Zwolle
04-10 Zwolle 0-0 Oss
08-11 Zwolle 2-1 Oss

អាល្លឺ​ម៉ង់​ D2
​Cottbus (11) V Fortuna (3)
Cottbus 12  ប្រកួតក្នុង​ផ្ទះ​​គឺ 3-5-4 ស៊ុត​បាល់​បាន 13 គ្រាប់​​និង​របូតវិញ 20 គ្រាប់ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេងឈ្នះ Erzgebirge 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់​ Frankfurt 1-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ បន្ទាប់​មក​លេង​ស្មើ​ Braunchweig 1-1 ក្នុង​ផ្ទះ។
Fortuna 13  ប្រកួតក្រៅ​ផ្ទះគឺ 5-7-1 ស៊ុត​បាល់បាន 25 គ្រាប់​និង​របូតវិញ 12 គ្រាប់ ។ 3ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេងស្មើ​​ Aachen 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ ឈ្នះ Karlsruher 5-0 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​ឈ្នះ​Erzgebirge 3-1 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្តិ​ជួបគ្នា 10 ប្រកួត​ Cottbus ឈ្នះ ​6 Fortuna ឈ្នះ 4 ។
ជួបគ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
04-10 Cottbus 4-2 Fortuna
08-10 Cottbus 2-0 Fortuna
01-11 Fortuna 3-1 Cottbus
09-11 Fortuna 4-2 Cottbus

អ៊ី​តាលី​ស៊េរី B
Pescara (2) V Brescia (8)
Pescara 15 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​​ 12-1-2 ស៊ុត​បាល់​បាន 34 គ្រាប់​និង​របូតវិញ 17 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Sassuolo 3-2 ក្រៅ​​ផ្ទះ ឈ្នះ Stabia 2-0 ក្នុង​​ផ្ទះ និងឈ្នះ​Cittadella 2-1 ក្រៅ​​ផ្ទះ ។
Brescia 14 ​ប្រកួតក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ​ 6-5-3 ស៊ុត​បាល​់បាន 16 គ្រាប់​​និង​របូតវិញ ​10 គ្រាប់​ ។​ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ឈ្នះ Torino 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ ឈ្នះ Gubbio 2-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ ​តែ​ចាញ់​ Padova 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ ​។ ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 10 ប្រកួត​ Brescia ឈ្នះ 7 Pescara ឈ្នះ 2 ស្មើ 1 ។
ជួបគ្នា 4 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ៖
03-06 Brescia 3-0 Pescara
01-07 Brescia 2-1 Pescara
06-07 Pescara 1-3 Brescia
10-11 Brescia 0-3 Pescara​

បារាំង​ D2
Le Mans (18) V Reims (3)
Le Mans 13 ប្រកួត​​​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 5-3-5 ​ស៊ុត​បាល់​បាន​12គ្រាប់​​ និង​របូត​​វិញ 11គ្រាប់​​ ។ 3ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​​​គឺ​លេង​ឈ្នះ​ Istres 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ ​​​ស្មើ​​​ Clermont 1-1 ក្រៅ​ផ្ទះ និង​​ស្មើ​ Nantes 0-0 ក្នុង​ផ្ទះ​​ ។
Reims 14 ប្រកួត​​​ក្រៅ​ផ្ទះ​​គឺ​ 3-5-6 ស៊ុត​បាល់​បាន​​​ 13គ្រាប់់​ និង​របូត​​វិញ 15គ្រាប់​​ ។ 3ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​ស្មើ​​​ Chatearoux 1-1 ក្រៅ​​​​​​​​​ផ្ទះ​ ចាញ់ Tours 3-2  ​បន្ទាប់​មក​លេង​​​ស្មើ​​ Laval 1-1  ក្នុង​ផ្ទះ​ ។
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា​​ 7ប្រកួត​​​គឺ ៖
08-02 Reims 2-1 Le Mans
01-03 Le Mans 1-1 Reims
08-04 Le Mans 0-0 Reims
01-05 Reims 0-1 Le Mans
08-10 Le Mans 2-2 Reims
01-11 Reims 3-0 Le Mans
10-11 Reims 1-1 Le Mans

ព័រទុយ​​ហ្គាល់​លីក​
Vicente (11) V Lisbon (4)
Vicente 10 ប្រកួត​​​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ 3-4-3 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 11 គ្រាប់​និង​របូត​វិញ 13 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​​​គឺ​លេង​​​ស្មើ​​ Olhanense 0-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ​ ចាញ់ Firreira 2-1 ក្នុង​ផ្ទះ និង​ចាញ់ Beira Mar 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ ។
Lisbon 11ប្រកួត​​​ក្រៅ​ផ្ទះគឺ 4-3-4 ស៊ុត​បាល់​បាន​ 11គ្រាប់​ និង​របូត​វិញ 11គ្រាប់​ដែរ ​។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​​​ឈ្នះ​​ Man City 1-0  ឈ្នះ​ Guimaraes 5-0 ក្នុង​​ផ្ទះ​ ចាញ់​ Man City 3-2 ក្រៅ​ផ្ទះ​ ។ ប្រវត្តិ​​ជួប​​គ្នា​ 10​ប្រកួត​​​ Lisbon  ឈ្នះ​ 6 Vicente ឈ្នះ 3 ស្មើ 1 ។
ជួប​គ្នា​​  4 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​គឺ​ ៖
10-05 Vicente 2-2 Lisbon
03-06 Lisbon 2-0 Vicente
10-11 Lisbon 6-1 Vicente
​02-12 Lisbon 0-1 Vicente

តួកគី​ស៊ុប​ពើរ​លីក​
Besiktas (4) V Manisaspor (16)
Besiktas 15 ប្រកួត​​ក្នុង​ផ្ទះគឺ 9-3-3 ស៊ុត​បាល់បាន​​​ 25 គ្រាប់​និង​​របូត​វិញ 16 គ្រាប់​​ ។ 3 ប្រកួត​​ចុង​ក្រោយ​​គឺ​លេង​​​ចាញ់​ Atletico 3-1 ស្មើ​​ Orduspor 1-1 ក្រៅ​​​ផ្ទះ​​ បន្ទាប់​មក​លេង​​​​ចាញ់ Atletico 3-0 ក្នុង​​ផ្ទះ​ ។
Manisaspor 15​ ប្រកួត​​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 3-5-7 ស៊ុត​បាល់​​បាន​​​ 14 គ្រាប់និង​របូត​វិញ 18 គ្រាប់​។ 3ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេ​ង​​​ចាញ់ Gaziantepspor 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ​​​ ចាញ់​​ Kayserispor 2-0 ក្រៅ​​ផ្ទះ​ តែ​ឈ្នះ Mersin 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ។ ប្រវត្ត​ិ​ជួប​គ្នា​​ 10 ប្រកួត​​ Besiktas ឈ្នះ 5 Manisaspor ឈ្នះ 3  ស្មើ​​​ 2 ។
ជួប​គ្នា​ ​4ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ ៖
10-10 Besiktas 2-3 Manisaspor
01-11 Manisaspor 1-0 Besiktas
03-11 Manisaspor 0-0 Besiktas
12-11 Manisaspor 1-4 Besiktas

ដាណឺម៉ាកស៊ុបពើរលីក
Koge (12) V Alborg (6)
Koge 9 ប្រកួត​ក្នុង​ផ្ទះ​គឺ​ 1-2-6 ស៊ុត​បាល់​​ 11 គ្រាប់​​និង​របូតវិញ 20 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​​ចាញ់ Esbjerg 2-0 ក្នុង​ផ្ទះ ចាញ់​Horsens 2-1 តែ​ឈ្នះ Silkeborg 1-0 ក្រៅ​ផ្ទះ។​
Aalborg 10 ប្រកួត​ក្រៅ​ផ្ទះ​គឺ 2-5-3  ស៊ុត​បាល់​បាន 6 គ្រាប់​និង​របូតវិញ 16 គ្រាប់​ ។ 3 ប្រកួត​ចុង​ក្រោយ​គឺ​លេង​ចាញ់ Djurgarden 2-0 ស្មើ​ Kopenhagen 1-1 បន្ទាប់​មក​លេង​ឈ្នះ​Lyngby 1-0 ក្នុង​ផ្ទះ​ទាំង​បី​ប្រកួត​ ។
ប្រវត្តិ​ជួប​គ្នា 4 ប្រកួត​គឺ៖
08-09 Koge 0-5 Aalborg
03-10 Koge 0-3 Aalborg
05-10 Aalborg 0-0 Koge
08-11 Koge 1-4 Aalborg.