ខ្ញុំអ្នកមុខមាត់ (បទកាកគតិ) – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ខ្ញុំអ្នកមុខមាត់ (បទកាកគតិ)

9 ឆ្នាំ មុន

-ខ្ញុំអ្នកមុខមាត់ ខ្លាំងគ្មានអ្នកឃាត់ ខ្ញុំអាងគោលការណ៍
គ្មានការយោគយល់ រវល់មេត្តា ព្រោះខ្ញុំនេះណា​៎
អ្នកប៉ិនឫកហំ ។
-ម៉្យាងជាមេផ្នែក បើហ៊ានប្រកែក ពិតត្រូវដំណំ
ខ្ញុំស្តីឱ្យស្ពឹក ធ្វើឫកឱ្យហំ ស្តីថាចំៗ
គ្មានអធ្យាស្រ័យ ។
-ខ្ញុំគិតតែម៉្យាង ក្រោមគ្មានសំណាង អាចមកតថ្លៃ
ព្រោះរឿងការងារ គឺជាតម្លៃ ប្រឹងសាងស្នាដៃ
មុខមាត់តែខ្ញុំ ។

ខ្ញុំអ្នកមុខមាត់
(បទកាកគតិ)

-ខ្ញុំអ្នកមុខមាត់    ខ្លាំងគ្មានអ្នកឃាត់    ខ្ញុំអាងគោលការណ៍
គ្មានការយោគយល់    រវល់មេត្តា    ព្រោះខ្ញុំនេះណា​៎
    អ្នកប៉ិនឫកហំ ។
-ម៉្យាងជាមេផ្នែក    បើហ៊ានប្រកែក    ពិតត្រូវដំណំ
ខ្ញុំស្តីឱ្យស្ពឹក    ធ្វើឫកឱ្យហំ    ស្តីថាចំៗ
    គ្មានអធ្យាស្រ័យ ។
-ខ្ញុំគិតតែម៉្យាង    ក្រោមគ្មានសំណាង    អាចមកតថ្លៃ
ព្រោះរឿងការងារ    គឺជាតម្លៃ    ប្រឹងសាងស្នាដៃ
    មុខមាត់តែខ្ញុំ ។
-នាយថ្កើងដ្បិតពល    ខ្ញុំមិនរវល់    យកគិតជាធំ
ទោះយ៉ាប់យ៉ាងណា    តវ៉ាដូចឃ្មុំ    ស្តីស្តោះសើចយំ
    ខ្ញុំមិនខ្វល់ខ្វាយ ។
-នេះហើយឫកខ្ញុំ    គោលការណ៍ជាធំ    ចិត្តសែនសប្បាយ
ទោះក្រោមវេទនា    ទាមទារបកស្រាយ    ខ្ញុំមិនដោះស្រាយ
    ចង់បានមុខមាត់ ៕
         ​                                      និពន្ធដោយលោក លីម ចំរើន