ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

មនុស្សត្រូវការការងារធ្វើ គឺមានច្រើន ប៉ុន្តែតើត្រូវស្វែងរកបុគ្គលិកល្អយ៉ាងណា?

2 ខែ មុន

ការ​ស្វែងរក​បុគ្គលិក​ល្អ​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជ្រើសរើស​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ការ​ពិពណ៌នា​ការងារ​ច្បាស់លាស់ និង​ដំណើរការ​វាយតម្លៃ​ហ្មត់ចត់ ។ ទាំងនេះ គឺជា​ជំហាន​មួយ​ចំនួន​ដែល​កម្មវិធី​លុយ​នៃ​សារព័ត៌មាន​កោះសន្តិភាព អាច​ចែករំលែក​ខ្លះ​ៗ​ដល់​អ្នក ដើម្បី​អាច​យក​ទៅ​អនុវត្ត ដើម្បី​ស្វែងរក និង​ទាក់ទាញ​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​សមត្ថភាព…

ការ​ស្វែងរក​បុគ្គលិក​ល្អ​សម្រាប់​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ជ្រើសរើស​ដែល​មាន​ប្រសិទ្ធភាព ការ​ពិពណ៌នា​ការងារ​ច្បាស់លាស់ និង​ដំណើរការ​វាយតម្លៃ​ហ្មត់ចត់ ។ ទាំងនេះ គឺជា​ជំហាន​មួយ​ចំនួន​ដែល​កម្មវិធី​លុយ​នៃ​សារព័ត៌មាន​កោះសន្តិភាព អាច​ចែករំលែក​ខ្លះ​ៗ​ដល់​អ្នក ដើម្បី​អាច​យក​ទៅ​អនុវត្ត ដើម្បី​ស្វែងរក និង​ទាក់ទាញ​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​សមត្ថភាព ៖

១.​កំណត់​តម្រូវការ​ការងារ
បញ្ជាក់​យ៉ាង​ច្បាស់​អំពី​ជំនាញ បទ​ពិសោធន៍ និង​លក្ខណៈសម្បត្តិ​ដែល​ចាំបាច់​សម្រាប់​មុខ​តំណែង ។ វា​នឹង​ជួយ​អ្នក​កំណត់​គោលដៅ​ស្វែងរក​របស់​អ្នក និង​ទាក់ទាញ​បេក្ខជន​ដែល​បំពេញ​តាម​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​របស់​អ្នក ។

២.​ប្រើ​បណ្តាញ​ច្រើន​សម្រាប់​ការ​ជ្រើសរើស
ប្រកាស​បញ្ជី​ការងារ​នៅ​លើ​កម្មវិធី​ការងារ​អន​ឡាញ វេទិកា​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយ​សង្គម និង​គេហទំព័រ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក ។ លើស​ពី​នេះ​ពិចារណា​លើ​ការ​ភ្ជាប់​បណ្តាញ​ជាមួយ​ទំនាក់ទំនង​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម ការ​ចូលរួម​ក្នុង​ពិព័រណ៍​ការងារ ឬ​ការ​ប្រើប្រាស់​ភ្នាក់ងារ​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ដើម្បី​ឈាន​ទៅ​ដល់​ក្រុម​បេក្ខជន​កាន់តែ​ទូលំទូលាយ ។

៣.​សរសេរ​ការ​ពិពណ៌នា​ការងារ​គួរ​ឱ្យ​ទាក់ទាញ​អារម្មណ៍
ការ​ពិពណ៌នា​ការងារ​ជា​ការ​ធ្វើ ការ​ពិពណ៌នា​យ៉ាង​ត្រឹមត្រូវ​អំពី​តួនាទី ទំនួល​ខុស​ត្រូវ និង​ការ​រំពឹង​ទុក​។ គូសបញ្ជាក់​ពី​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ការ​ធ្វើការ​ឱ្យ​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក និង​ឱកាស​ពិសេស​ណាមួយ​សម្រាប់​ការ​រីក​ចម្រើន​ឲ្យ​បាន​ច្បាស់លាស់ ។

៤.​ប្រើប្រាស់​ការ​លើកទឹកចិត្ត​បុគ្គលិក
លើកទឹកចិត្ត​បុគ្គលិក​បច្ចុប្បន្ន​របស់​អ្នក​ឱ្យ​ជួយ​ស្វែងរក បេក្ខជន​ដែល​មាន​សមត្ថភាព សម្រាប់​មុខ​តំណែង​បើកចំហ ។ ការ​ណែនាំ​បុគ្គលិក​ជា​ញឹកញាប់​នាំ​ឱ្យ​មានការ​ជួល​ដែល​មានគុណ​ភាព​ខ្ពស់​ជាង​មុន និង​អាច​ជួយ​ជំរុញ​វប្បធម៌​ក្រុមហ៊ុន​វិជ្ជមាន ។

៥.​ពិនិត្យ​បេក្ខជន​ឱ្យ​បាន​ហ្មត់ចត់
ពិនិត្យ​ប្រវត្តិរូប​សង្ខេប និង​ពាក្យសុំ​ដោយ​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន ដើម្បី​កំណត់​អត្តសញ្ញាណ​បេក្ខជន ដែល​មាន​ជំនាញ និង​បទ​ពិសោធន៍​ចាំបាច់ ។ គួរ​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ពី​បុគ្គល​ជា​មុន ដើម្បី​ធ្វើការ​វាយតម្លៃ​នូវ​គុណវុឌ្ឍិ និង​ភាព​សម​ស្រប​នៃ​ឥរិយា​បទ ចារឹក​លក្ខណៈ ឫ​ឫកពារ​របស់​ពួក​គេ មុន​ពេល​អញ្ជើញ​ពួក​គេ​មក​សម្ភាសន៍​ផ្ទាល់ ។

៦.​យកចិត្តទុកដាក់​នៅ​ក្នុង​ពេល​សម្ភាសន៍
ក្នុងអំឡុងពេល​សម្ភាសន៍​ផ្ទាល់​សួរ​សំណួរ​អំពី​អាកប្បកិរិយា ដើម្បី​វាស់​ស្ទង់​បទ​ពិសោធន៍ កន្លង​មក​របស់​បេក្ខជន និង​របៀប​ដែល​ពួក​គេ​ដោះស្រាយ​ស្ថានភាព​ផ្សេង​ៗ ។ នេះ​អាច​ផ្តល់​នូវ​ការ​យល់​ដឹង​អំពី​សមត្ថភាព​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ជំនាញ​ទំនាក់ទំនង និង​ក្រមសីលធម៌ ការងារ​របស់​ពួក​គេ ។

៧.​ពិនិត្យ​ឯកសារយោង
ឯកសារយោង​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​បេក្ខជន គឺ​ត្រូវ​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ប្រវត្តិ​ការងារ​ជំនាញ និង​គុណវុឌ្ឍិ​របស់​ពួក​គេ ។ នេះ​អាច​ជួយ​អ្នក​បញ្ជាក់ ពី​ភាព​ត្រឹមត្រូវ​នៃ​ប្រវត្តិរូប​របស់​ពួក​គេ និង​ទទួល​បានការ​យល់​ដឹង​បន្ថែម​អំពី​ការ​អនុវត្ត និង​ចរិត​របស់​ពួក​គេ ។

៨.​ផ្តល់​កញ្ចប់​អត្ថប្រយោជន៍​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ប្រកួតប្រជែង
ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា កញ្ចប់​អត្ថប្រយោជន៍​របស់​អ្នក​មានការ​ប្រកួតប្រជែង​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម និង​សេវាកម្ម​របស់​អ្នក ។ បន្ថែម​ពីលើ​ប្រាក់បៀវត្សរ៍ ពិចារណា​លើ​ការ​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ដូច​ជា ការ​ធានា​រ៉ាប់រង​សុខភាព ផែនការ​ចូល​និវត្តន៍ កាលវិភាគ​ដែល​អាច​បត់បែន​បាន ឬ​ឱកាស​អភិវឌ្ឍន៍​វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បី​ទាក់ទាញ​អ្នកមាន​ទេព​កោសល្យ​កំពូល​ៗ ។

៩.​ផ្សព្វផ្សាយ​ម៉ាក​យីហោ​និយោជក​របស់​អ្នក
កសាង​កេរ្តិ៍ឈ្មោះ​វិជ្ជមាន ក្នុង​នាម​ជា​និយោជក​ដោយ​ជំរុញ​បរិយាកាស​ការងារ​ដែល​គាំទ្រ ការ​ទទួលស្គាល់​សមិទ្ធផល​របស់​បុគ្គលិក និង​ផ្តល់​ឱកាស​សម្រាប់​ការ​រីក​ចម្រើន និង​វឌ្ឍនភាព ។ យីហោ​និយោជក​ដ៏​រឹង​មាំ​អាច​ជួយ​ទាក់ទាញ និង​រក្សា​បុគ្គលិក​ដែល​មាន​ទេព​កោសល្យ​។

១០.​ផ្តល់​ឱកាស​សម្រាប់​ការ​រីក​ចម្រើន
សង្កត់ធ្ងន់​លើ​ឱកាស​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​អាជីព និង​ការ​រីក​ចម្រើន​នៅ​ក្នុង​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក ។ ចំណុច​នេះ​ទំនងជា​ត្រូវ​បាន​ទាក់ទាញ​ចំពោះ​តួនាទី​ដែល​ពួក​គេ​អាច​រៀន​ជំនាញ​ថ្មី ទទួលយក​ការ​ទទួលខុសត្រូវ​បន្ថែម និង​ការ​រីក​ចម្រើន​ក្នុង​អាជីព​របស់​ពួក​គេ ។

ប្រសិនបើ​អ្នក​ធ្វើ​តាម​ជំហាន​ទាំងនេះ និង​ចូលរួម​យ៉ាង​សកម្ម​ក្នុង​ដំណើរការ​ជ្រើសរើស បុគ្គលិក អ្នក​អាច​បង្កើន​ឱកាស​របស់​អ្នក​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក និង​ជួល​បុគ្គលិក​ល្អ​ដែល​នឹង​រួមចំណែក​ដល់​ភាព​ជោគជ័យ​នៃ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក​នៅ​ពេល​អនាគត​ដ៏​វែង​ឆ្ងាយ​នៃ​អាជីវកម្ម ឬ​ក៏​ក្រុមហ៊ុន​របស់​អ្នក ៕

អត្ថបទសរសេរ ដោយ

កែសម្រួលដោយ