ជាតិ » បរិយាយថ្ងៃនេះ

ពូជ​អ្នក​ចម្បាំង​...

ដោយ ៖ សហការី   

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ ម៉ោង ១៥:៤០   (09-02-2017 15:40)

និយាយ​ដោយ​សច្ចធម៌​...​និយាយ​តាម​ការ​មើលឃើញ​នា​សម័យនេះ​...​បើ​ពិនិត្យ​ទៅ​លើ​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​...​ខ្មែរ​ក្លាយជា​ពូជ​អ្នក​ចម្បាំង​...​ចំណែក​យួន​ក៏​ក្លាយជា​ពូជ​អ្នក​ចម្បាំង​ដែរ​...​។​

ពូជ​អ្នក​ចម្បាំង​របស់​ខ្មែរ​...​ច្បាំង​យូរ​ៗ​ទៅ​អស់​ទឹក អស់​ដី​...​ច្បាំង​ពី​សម័យ​អតីតកាល​រួញ​អស់​ទឹកដី​...​បាត់បង់​អស់​ដែនដី​...​នៅ​សល់​តែ​កម្ពុជា​កណ្តាល​ប៉ុណ្ណោះ ហៅ​ខ្មែរ​កណ្តាល​...​។ ខ្មែរលើ​នៅ​ក្នុង​ទឹកដី​ថៃ​ហៅ​ខ្មែរ​សុ​រិ​ន​...​ខ្មែរក្រោម​នៅ​ក្នុង​ទឹកដី​វៀតណាម​ហៅ​កម្ពុជា​ក្រោម​...​បាត់​អស់​អំនួត អត់​ហ៊ាន​ទាមទារ ឬ​រំឭក​ខ្លាំង​ឡើង​វិញ​ឡើយ​...​។ ច្បាំង​អស់​អំនួត​ទីបំផុត​នៅ​សល់​ប្រមាណ​៣​លាន​នាក់​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧៩ ។ ពេល​នេះ​កើន​បាន​១៥​លាន​នាក់​ហើយ ព្រោះ​លែង​ច្បាំង​...

ចំណែក​ពូជ​អ្នក​ចម្បាំង​របស់​យួន​...​ច្បាំង​តាំង​តែ​ពី​គ្មាន​ទឹកដី​...​ច្បាំង​យូរ​ៗ​ទៅ​យក​បាន​ប្រទេស​ចាម​ទាំងមូល​...​ច្បាំង​យូរ​ៗ​ទៀត​យក​បាន​កម្ពុ​ជាមួយ​ចំហៀង​ហៅ
កម្ពុជា​ក្រោម​...​ច្បាំង​ទាល់តែ​អា​មេ​រិ​កាំ​ង​រត់​ប្រាស់​អាយុ​...​។ ដល់ពេល​ឈប់​ច្បាំង​យួន​កើន​បាន​មនុស្ស​ជាង​១០០​លាន​នាក់ ។

ពូជ​អ្នក​ចម្បាំង​ដូច​គ្នា​មែន​...​ប៉ុន្តែ​ស្នាដៃ​ខុស​គ្នា​...​ពូជ​គេ​អ្នក​ច្បាំង​...​ច្បាំង​រីក​ទឹកដី​...​ច្បាំង​រីក​ទាំង​មនុស្ស​...​ពូជ​យើង​បើ​ហ៊ាន​ច្បាំង​ទៀត​...​សង្ស័យ​អស់ទាំង​មនុស្ស​...​អស់ទាំង​ទឹកដី​...​។

ដោយ​ប្រការ​ហ្នឹងហើយ​...​គួរតែ​ខ្មែរ​ប្រឹងប្រែង​តស៊ូ​ឱ្យ​អស់​លទ្ធភាព​សព្វបែបយ៉ាង​...​រក្សា​សន្តិភាព​ឱ្យ​គង់វង្ស ទោះ​អស់​ក្នុង​តម្លៃ​ណា​ក៏​ដោយ​...​ការ​ដឹកនាំ​មាន​សន្តិភាព ត្រូវ​តែ​ថែរក្សា​ទុក​បន្ត​...​គួរ​លុប​ចោល​ពូជ​អ្នក​ចម្បាំង​...
            អា​ឡេវ