សមត្ថកិច្ច​ប្រគល់​ទូរស័ព្ទ​ដែល​ជនជាតិ​ចិន​ភ្លេច ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សមត្ថកិច្ច​ប្រគល់​ទូរស័ព្ទ​ដែល​ជនជាតិ​ចិន​ភ្លេច ទៅ​ឲ្យ​ម្ចាស់​ដើម​វិញ

4 ឆ្នាំ មុន