ប៉ូលិស​និង​ទាហាន​វ៉ៃ​គ្នា​ផ្អើល​សមត្ថកិច្ច​ទាំង​យប់ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ប៉ូលិស​និង​ទាហាន​វ៉ៃ​គ្នា​ផ្អើល​សមត្ថកិច្ច​ទាំង​យប់

5 ឆ្នាំ មុន