យ៉ាងណាដែរហាងឆេងលុយរៀល ធៀបនឹងលុយប្រទេសសំខាន់ៗទាំងនេះ ! – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

យ៉ាងណាដែរហាងឆេងលុយរៀល ធៀបនឹងលុយប្រទេសសំខាន់ៗទាំងនេះ !

6 ថ្ងៃ មុន
  • Phnom Penh

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះ សូមមកតានដានហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួន ថាតើមានអត្រាយ៉ាងណា ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនា…

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះ សូមមកតានដានហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួន ថាតើមានអត្រាយ៉ាងណា ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២១ នេះឱ្យដឹងថា ១ ដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង ៤០៨០ រៀល, ១ អឺរ៉ូ ទិញចូល ៤៩៦៤ រៀល លក់ចេញ ៥០១៣ រៀល និង ១ ដុល្លារអូស្ត្រាលី ទិញចូល ៣១៥៨ រៀល លក់ចេញ ៣១៩០ រៀល ។

Picture

ទន្ទឹមនេះ ១ យន់ចិន ទិញចូល ៦៣៨ រៀល លក់ចេញ ៦៤៤ រៀល ហើយ ១០០ យ៉េនជប៉ុន ទិញចូល ៣៧២៤ រៀល លក់ចេញ ៣៧៦១ រៀល ខណៈ ១០០ វុនកូរ៉េ ទិញចូល ៣៦៧ រៀល លក់ចេញ ៣៧១ រៀល ។ ជាមួយគ្នានេះ ១ ដុល្លារស៊ីងហ្គាពួរ ទិញចូល ៣០៨១ រៀល លក់ចេញ ៣១១១ រៀល ក្នុងនោះ ១ បាតថៃ ទិញចូល ១៣១ រៀល លក់ចេញ ១៣២ រៀល និង ១០០០ ដុងវៀតណាម ទិញចូល ១៧៧ រៀល លក់ចេញ ១៧៩ រៀល ៕  

Picture