ពឹង​ទាំង​៥​ជាទី​ពឹង​ពិត​នៃ​ជីវិត – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

ពឹង​ទាំង​៥​ជាទី​ពឹង​ពិត​នៃ​ជីវិត

1 អាទិត្យ មុន

ពឹង​៥​យ៉ាង​គឺជា​ស្ពាន​ចម្លង​ជីវិត​ឱ្យ​ស្ថិត​ក្នុង​ផ្លូវ​ដ៏​ភ្លឺស្វាង​នាំ​ទៅ​រក​សុភមង្គល​ដ៏​ភ្លឺស្វាង ។ ១- កិច្ចការ​ត្រូវ​ពឹង​លើ​គំនិត ២- សម្ដី​ល្អ​ត្រូវ​ពឹង​លើ​ពាក្យពិត ៣. រាប់អាន​មិត្ត​ត្រូវ​ពឹង​លើ​ភាព​ស្មោះត្រង់ ៤- អ្នក​កែ​តម្រង់​ត្រូវ​ពឹង​លើ​ទឹកចិត្ត​មេត្តា…

ពឹង​៥​យ៉ាង​គឺជា​ស្ពាន​ចម្លង​ជីវិត​ឱ្យ​ស្ថិត​ក្នុង​ផ្លូវ​ដ៏​ភ្លឺស្វាង​នាំ​ទៅ​រក​សុភមង្គល​ដ៏​ភ្លឺស្វាង ។

១- កិច្ចការ​ត្រូវ​ពឹង​លើ​គំនិត

២- សម្ដី​ល្អ​ត្រូវ​ពឹង​លើ​ពាក្យពិត

៣. រាប់អាន​មិត្ត​ត្រូវ​ពឹង​លើ​ភាព​ស្មោះត្រង់

៤- អ្នក​កែ​តម្រង់​ត្រូវ​ពឹង​លើ​ទឹកចិត្ត​មេត្តា

៥- អ្នក​អស្ចារ្យ​ត្រូវ​ពឹង​លើ​សេចក្ដី​មិន​ប្រមាទ ។

អ្នកប្រាជ្ញ​ទាំងឡាយ​រមែង​ដើរ​តាម​លំ​អាន​នៃ​ការ​ពឹង​ទាំង​៥​នេះ​ជា​ដរាប​រៀង​មក ៕ សាន​ សារិន