ហាងឆេងប្រាក់រៀលមានអត្រាយ៉ាងណាធៀបនិងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ៗទាំងនេះ ! – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

ហាងឆេងប្រាក់រៀលមានអត្រាយ៉ាងណាធៀបនិងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ៗទាំងនេះ !

2 ខែ មុន
  • Phnom Penh

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះ សូមមកតាមដានហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនិងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋកម្ពុជានិយមចាយញឹកញាប់ជាងគេ ថាតើមានអត្រាយ៉ាងណា ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១២ខែមេសា ឆ្នាំ…

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះ សូមមកតាមដានហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនិងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលពលរដ្ឋកម្ពុជានិយមចាយញឹកញាប់ជាងគេ ថាតើមានអត្រាយ៉ាងណា ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១២ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះបានឱ្យដឹងថា ១ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនិង ៤០៤៨ រៀល, ១អឺរ៉ូ ទិញចូល ៤៨១៧ លក់ចេញ ៤៨៦៥ រៀល និង ១ដុល្លារអូស្ត្រាលី ទិញចូល ៣០៨២ រៀល ហើយលក់ចេញ ៣១១៣ រៀល ។

Picture

ទន្ទឹមនេះហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនិងប្រាក់យន់ចិនថ្ងៃនេះដែរ គឺ ១យន់ចិនទិញចូល ៦១៨ រៀល លក់ចេញ ៦២៤ រៀល ខណៈ ១០០យ៉េនជប៉ុន ទិញចូល ៣៦៩១ រៀល លក់ចេញ ៣៧២៨ រៀល និង ១០០វុនកូរ៉េ ទិញចូល ៣៦១ រៀល លក់ចេញ ៣៦៥ រៀល ។

Picture

ជាមួយគ្នានេះហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនិងប្រាក់ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ គឺ ១ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ទិញចូល ៣០១៧ រៀល លក់ចេញ ៣០៤៧ រៀល ហើយ ១បាតថៃ ទិញចូល ១២៩ រៀល លក់ចេញ ១៣០ រៀល និង ១០០០ដុងវៀតណាម ទិញចូល ១៧៦ រៀល លក់ចេញ ១៧៧ រៀល ៕

Picture