មន្ទិល​ទាំង​៩​ជា​ប្រភព​នាំ​ឱ្យ​ជីវិត​សៅហ្មង – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មន្ទិល​ទាំង​៩​ជា​ប្រភព​នាំ​ឱ្យ​ជីវិត​សៅហ្មង

1 ខែ មុន

ពាក្យ​ថា​មន្ទិល​ប្រែ​ថា ដំណើរ​សៅហ្មង​, ការ​ស្មោកគ្រោក​, សេចក្តី​ពិភាល់​, សង្ស័យ​, ដិតចិត្ត​មិន​ស្រឡះ ។ ចិត្ត​មន្ទិល​គឺជា​ចិត្ត​ដែល​មិន​ជ្រះស្រឡះ គឺ​កើតការ​សង្ស័យ​គ្រប់​សាច់​រឿង ដែ​ល​​ជា​ឧបសគ្គ​ធំ​ក្នុង​សម្រេច​កិច្ចការ…

ពាក្យ​ថា​មន្ទិល​ប្រែ​ថា ដំណើរ​សៅហ្មង​, ការ​ស្មោកគ្រោក​, សេចក្តី​ពិភាល់​, សង្ស័យ​, ដិតចិត្ត​មិន​ស្រឡះ ។ ចិត្ត​មន្ទិល​គឺជា​ចិត្ត​ដែល​មិន​ជ្រះស្រឡះ គឺ​កើតការ​សង្ស័យ​គ្រប់​សាច់​រឿង ដែ​ល​​ជា​ឧបសគ្គ​ធំ​ក្នុង​សម្រេច​កិច្ចការ ។

មន្ទិល​នេះ​មាន​៩​គឺ ១- កោ​ធោ សេចក្ដី​ខឹង​ក្រោធ ២- ម​ក្ខោ សេចក្ដី​រមិលគុណ ៣- ឥស្សា សេចក្ដី​ច្រណែន ៤- ម​ច្ឆ​រិ​យំ សេចក្ដី​កំណាញ់ ៥- មាយា សេចក្ដី​លាក់ពុត ៦- សា​ថេ​យ្យំ សេច​ក្ដី​អួតអាង ៧- មុសា ពោល​កុហក ៨- បា​បិ​ច្ឆា សេចក្ដី​ប្រាថ្នា​លាមក និង​៩- មិច្ឆាទិដ្ឋិ សេច​ក្ដី​យល់​ខុស ។

មន្ទិល​ទាំង​៩​នេះ ណាមួយ​កើតឡើង​ក្នុង​ចិត្តនឹង​នាំ​ជីវិត​បុគ្គល​នោះ​ឱ្យ​លុះ​ក្នុង​ភាព​មិន​បរិសុទ្ធ ចៀស​មិន​ផុត​ពី​កំណើត​អបាយ ៕​ សាន សារិន