បុគ្គល​ក្រោធ​មានទោស​៩​យ៉ាង – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

បុគ្គល​ក្រោធ​មានទោស​៩​យ៉ាង

2 ថ្ងៃ មុន

សេចក្តី​ក្រោធ​មិន​ដែល​ឱ្យ​ផល​ល្អ​ទេ ច្រើន​តែ​ឱ្យ​ផល​ជា​ទោស​ចាក​ប្រយោជន៍​នានា ។ ទោស​នៃ​សេចក្តី​ក្រោធ​មាន​៩​យ៉ាង​គឺៈ ១-​ជា​អ្នកមាន​សប្បុរ​អាក្រក់ ២- រមែង​ដេក​ជា​ទុក្ខ ៣-​ដល់​នូវ​ការ​សាបសូន្យ​ទ្រព្យ ៤- ដល់​នូវ​សេចក្ដី​អាប់យស…

សេចក្តី​ក្រោធ​មិន​ដែល​ឱ្យ​ផល​ល្អ​ទេ ច្រើន​តែ​ឱ្យ​ផល​ជា​ទោស​ចាក​ប្រយោជន៍​នានា ។ ទោស​នៃ​សេចក្តី​ក្រោធ​មាន​៩​យ៉ាង​គឺៈ

១-​ជា​អ្នកមាន​សប្បុរ​អាក្រក់ ២- រមែង​ដេក​ជា​ទុក្ខ ៣-​ដល់​នូវ​ការ​សាបសូន្យ​ទ្រព្យ ៤- ដល់​នូវ​សេចក្ដី​អាប់យស ៥-​រមែង​ឃ្លាត​ចាក​ញាតិ​មិត្ត ៦- មិនដឹង​នូវ​សេចក្ដីចម្រើន ៧- រមែង​មិនដឹង​នូវ​គុណ​និង​ទោស ៨- រមែង​មិនដឹង​នូវ​ធម៌អាថ៌ និង​៩- រមែង​ធ្វើ​ចិត្ត​ឱ្យ​កម្រើក​ចាក​សេចក្តី​ល្អ ។

បណ្ឌិត​ទាំងឡាយ​ឃើញ​ទោស​នៃ​សេចក្តី​ក្រោធ​នេះ​ហើយ ក៏​តែង​អប់រំ​ចិត្ត ប្រព្រឹត្ត​ចរិយា​ចាក​សេចក្តី​ក្រោធ​គ្រប់​វេលា ៕ សាន សារិន