បញ្ចក្ខន្ធ ឬ​ខន្ធ ៥ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

បញ្ចក្ខន្ធ ឬ​ខន្ធ ៥

3 ខែ មុន

ខន្ធ មាន​សេចក្ដី​ថា ជា​គំនរ ពួក កង ប្រជុំ ។ សភាគ​ធម៌ គឺ​ធម៌​ដែល​មាន​ចំណែក​ស្មើគ្នា​នោះ​ៗ​តែ​ផ្សេង​គ្នា​ដោយ​កាល មាន​អតីតកាល…

ខន្ធ មាន​សេចក្ដី​ថា ជា​គំនរ ពួក កង ប្រជុំ ។ សភាគ​ធម៌ គឺ​ធម៌​ដែល​មាន​ចំណែក​ស្មើគ្នា​នោះ​ៗ​តែ​ផ្សេង​គ្នា​ដោយ​កាល មាន​អតីតកាល អនាគតកាល និង​បច្ចុប្បន្នកាល​ជាដើម ឈ្មោះ​ថា ខន្ធ ជា​គំនរ​នៃ​ធាតុ​ក្នុង​ទី​តែ​មួយ​ជាមួយ​គ្នា ហើយ​មានការ​បែកធ្លាយ​ជា​ធម្មតា ។ ខន្ធ​នោះ​មាន​៥​គឺៈ

១-​រូបក្ខន្ធ សភាវធម៌​ដែល​ពុំ​ដឹង​អារម្មណ៍ រមែង​មានការ​បែកធ្លាយ​ជា​លក្ខណៈ ។

២-​វេទនាខន្ធ ជា​សភាវធម៌​ដែល​សោយ​នូវ​អារម្មណ៍ ជា​សុខ ជា​ទុក្ខ ជា​សោមនស្ស ជា​ទោមនស្ស ជា​ឧបេក្ខា វេទនា​ចេតសិក​កើត​រួម​គ្រប់​ខណៈ​ចិត្ត ។

៣-​សញ្ញាខន្ធ សភាវធម៌​ដែល​សម្គាល់​ចង​ចាំ​នូវ​អារម្មណ៍ សញ្ញាចេតសិក​កើត​រួម​គ្រប់​ខណៈ​ចិត្ត ។

៤-​សង្ខារក្ខន្ធ សភាវធម៌​ដែល​តាក់តែង​ចិត្តជា​កុសល ឬ​អកុសល ។

៥-​វិញ្ញាណក្ខន្ធ សភាវធម៌​ដែល​ដឹង​នូវ​អារម្មណ៍​គ្រប់​ខណៈ​ចិត្ត ។

ខន្ធ​៥​នេះ​ហើយ​ដែល​ចង​ឆ្វាក់​បដិសន្ធិ​សត្វ​ឱ្យ​វិលវល់​នៅ​ក្នុង​វាលវដ្តសង្សារ​មិន​ឱ្យ​រួច​ចាក​ទុក្ខ ៕ សាន សារិន