ត្រៀម​ៗ! ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​នេះ អាកាសធាតុ​នឹង​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ត្រៀម​ៗ! ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៩ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែ​នេះ អាកាសធាតុ​នឹង​ចុះ​ត្រជាក់​ខ្លាំង

1 ខែ មុន
  • Phnom Penh

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម​បាន​បញ្ជាក់​ថា ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៦ ដល់​ថ្ងៃទី​៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ព្រះ​រាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា នឹង​ទទួល​ឥទ្ធិ​ពល​ពី​ខ្យល់​មូសុង​ឦសាន​ជាមធ្យម។…

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួង​ធនធានទឹក និង​ឧតុនិយម​បាន​បញ្ជាក់​ថា ចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​៦ ដល់​ថ្ងៃទី​៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ព្រះ​រាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា នឹង​ទទួល​ឥទ្ធិ​ពល​ពី​ខ្យល់​មូសុង​ឦសាន​ជាមធ្យម។

ហើយ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​៩ ដល់​ថ្ងៃទី​១២ ខែមករា ព្រះរាជា​ណា​ចក្រ​កម្ពុជា នឹង​ទទួល​រង​ឥទ្ធិ​ពល​ពី​ខ្យល់​មូសុង​ឦសាន​ខ្លាំង ។​