ហាងឆេងលុយខ្មែរយ៉ាងណាដែរធៀបនឹងលុយប្រទេសទាំងនេះ


រាជធានីភ្នំពេញ ៖ សម្រាប់ថ្ងៃដើមសប្តាហ៍នេះ សូមមកដឹងពីហាងឆេងអត្រាប្តូរប្រាក់រៀល ខ្មែរធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលប្រជាពលរដ្ឋនិយមចាយវាយញឹក ញាប់ជាងគេ ។

ធនាគារ ជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២៥ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២០នេះឱ្យដឹងថា ១ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤១១៥ រៀល និង ១អឺរ៉ូ ទិញចូល ៤៤៨៧ រៀល លក់ចេញ ៤៥៣២ រៀល ហើយ ១ដុល្លារអូស្ត្រាលី ទិញចូល ២៦៩៤ រៀល លក់ចេញ ២៧២១ ។

ទន្ទឹមនេះដែរ ១យន់ចិន ទិញចូល ៥៧៦ រៀល លក់ចេញ ៥៨២ រៀល ខណៈដែល ១០០ យ៉េនជប៉ុន ទិញចូល ៣៨១៩ រៀល លក់ចេញ ៣៨៥៨ រៀល និង ១០០វុនកូរ៉េ ទិញចូល ៣៣២ រៀល លក់ចេញ ៣៣៦ រៀល ។

ជាមួយគ្នានេះដែរ ១ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ទិញចូល ២៨៨៩ រៀល លក់ចេញ ២៩១៧ រៀល ចំពោះ ១បាតថៃ ទិញចូល ១២៩ រៀល លក់ចេញ ១៣០ រៀល ដោយឡែក ១០០០ដុង វៀតណាម ទិញចូល ១៧៧ រៀល និងលក់ចេញ ១៧៩ រៀល ៕

អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ