ចង្វាក់បេះដូង​របស់​អ្នក ៖ ប៉ុន្មាន​ហៅ​ធម្មតា និង​ប៉ុន្មាន​គួរ​ភ័យ


សមាគម​ន៍​បេះដូង​អា​មេ​រិ​កបាន​បញ្ចា​ក់ថា ចង្វាក់បេះដូង​គឺជា​ចំនួន​នៃ​ការ​កន្ត្រាក់​បេះដូង របស់​មនុស្ស​ក្នុង​មួយ​នាទី ។

អត្រា​ចង្វាក់បេះដូង​របស់​មនុស្ស​អាច​ត្រូវ​បាន​កំណត់​នៅ​កដៃ នៅ​កែងដៃ​នៅ​ចំហៀង​ក ឬ​នៅ​ខាងលើ​ជើង​របស់​មនុស្ស ។

ដើម្បី​កាន់តែ​ជាក់ច្បាស់ ដាក់​ម្រាមដៃ​របស់​អ្នក​លើ​ជីពចរ​របស់​អ្នក​បន្ទាប់​មក​រាប់​ចំនួន​ចង្វាក់​ក្នុង​មួយ​នាទី ។

នៅ​ពេល​អ្នក​កំពុង​សម្រាក​អត្រា​ចង្វាក់បេះដូង​របស់​អ្នក​គួរតែ​នៅ​ចន្លោះ​ពី​៦០ ទៅ​១០០​ចង្វាក់​ក្នុង​មួយ​នាទី ប្រសិនបើ​ជីពចរ​របស់​អ្នក​ខ្ពស់ ឬ​ទាប អ្នក​គួរតែ​ពិគ្រោះ​ជាមួយ​គ្រូពេទ្យ ៕

ព័ត៌មាន​ជាតិ

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ