ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩


រាជធានីភ្នំពេញ ៖ បញ្ជីរាយនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានចូលរួមបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្ស ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ ។ សូមមើលតារាងខាងក្រោម ៖

ព័ត៌មាន​ជាតិ

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ