មានដឹងអត់ថា ថ្ងៃនេះមានអ្វីកើតឡើងខ្លះ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

មានដឹងអត់ថា ថ្ងៃនេះមានអ្វីកើតឡើងខ្លះ

2 ឆ្នាំ មុន

ក្រោយពីបានតាមដានកម្រិតនៃបរិមាណរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមរួចមកឃើញថា នៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលានេះនឹងមិនមានខេត្តណាមួយមានគ្រោះធម្មជាតិនោះទេ មានតែភ្លៀងតែសូមកុំប្រហែសឲ្យសោះ ព្រោះគ្រាោះធម្មជាតិអាចកើតមានគ្រប់ពេល ៕

ក្រោយពីបានតាមដានកម្រិតនៃបរិមាណរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមរួចមកឃើញថា នៅថ្ងៃទី៣០ ខែតុលានេះនឹងមិនមានខេត្តណាមួយមានគ្រោះធម្មជាតិនោះទេ មានតែភ្លៀងតែសូមកុំប្រហែសឲ្យសោះ ព្រោះគ្រាោះធម្មជាតិអាចកើតមានគ្រប់ពេល ៕