ក្រុងភ្នំពេញ ខេត្តកំពត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តស្វាយរៀង ត្រៀមៗ


ក្រោយពីបានតាមដានកម្រិតនៃបរិមាណរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមរួចមកឃើញថា នៅថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នេះនឹងមានខេត្ត-ក្រុងចំនួន៥ នឹងមានគ្រោះធម្មជាតិមានដូចជា ក្រុងភ្នំពេញ ខេត្តកំពត ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តសៀមរាប និងខេត្តស្វាយរៀង ។ ចឹងហើយសូមបងប្អូនមានការប្រយ័ត្នខ្ពស់ជានិច្ច ពិសេសក្មេងៗ និងមនុស្សចាស់ ៕

ព្យាករណ៍​ឧតុនិយម

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ