ធម្មកថិក​សម្តែងធម៌​ដោយសេច​ក្តី​អនុគ្រោះ


បាន​នាម​ថា ធម្មកថិក ត្រូវ​ប្រកបដោយ​អង្គ​១០​យ៉ាងទើប​គួរ​ហៅ​ថា ភិក្ខុ​ជា​ធម្មកថិក​ពេញ​លក្ខណៈ ព្រោះ​នាំ​អ្នក​ស្តាប់​ទៅ​រក​សេចក្តីសុខ នឿយណាយ​ចាក​ភព ។

១-​បើ​ភិក្ខុ​សម្ដែងធម៌ ដើម្បី​ការ​នឿយណាយ ដើម្បី​ការ​រលត់​នៃ​វេទនា ទើប​គួរ​ហៅ​ថា ភិក្ខុ​ជា​ធម្មកថិក ។

២-​បើ​ភិក្ខុ​សម្ដែងធម៌ ដើម្បី​ការ​នឿយណាយ​ដើម្បី​ការ​រលត់​នៃ​សង្ខារ ទើប​គួរ​ហៅ​ថា ភិក្ខុ​ជា​ធម្មកថិក ។

៣-​បើ​ភិក្ខុ​សម្ដែងធម៌ ដើម្បី​ការ​នឿយណាយ ដើម្បី​ការ​រលត់​នៃ​អវិជ្ជា ទើប​គួរ​ហៅ​ថា ភិក្ខុ​ធម្មកថិក ។

៤-​បើ​ភិក្ខុ​សម្ដែងធម៌ ដើម្បី​ការ​នឿយណាយ ដើម្បី​ការ​រលត់​នៃ​ឧបាទាន ទើប​គួរ​ហៅ​ ភិក្ខុ​ជា​ធម្មកថិក​បាន ។

៥-​បើ​ភិក្ខុ​សម្ដែងធម៌ ដើម្បី​ការ​នឿយណាយ ដើម្បី​ការ​រលត់​នៃ​តណ្ហា ទើប​គួរ​ហៅ​ថា ភិក្ខុ​ជា​ធម្មកថិក ។

៦-​បើ​ភិក្ខុ​សំដែង​ធម៌ ដើម្បី​ការ​នឿយណាយ ដើម្បី​ការ​រលត់​នៃ​នាមរូប ទើប​គួរ​ហៅ​ថា ភិក្ខុ​ជា​ធម្មកថិក ។

៧-​បើ​ភិក្ខុ​សំដែង​ធម៌ ដើម្បី​ការ​នឿយណាយ ដើម្បី​ការ​រលត់​នៃ​វិញ្ញាណ ។

៨-​បើ​ភិក្ខុ​សម្ដែងធម៌ ដើម្បី​ការ​នឿយណាយ ដើម្បី​ការ​រលត់ នៃ​ជរា មរណៈ ទើប​គួរ​ហៅ​ថា ភិក្ខុ​ជា​ធម្មកថិក ។

៩-​បើ​ភិក្ខុ​សម្ដែងធម៌ ដើម្បី​ការ​នឿយណាយ ដើម្បី​ការ​រលត់​នៃ​ជាតិ ទើប​គួរ​ហៅ​ថា ភិក្ខុ​ជា​ធម្មកថិក​បាន ។

១០-​បើ​ភិក្ខុ​សម្ដែងធម៌ ដើម្បី​ការ​នឿយណាយ ដើម្បី​ការ​រលត់​នៃ​ភព ទើប​គួរ​ហៅ​ថា ភិក្ខុ​ជា​ធម្មកថិក ។

ភិក្ខុ​អង្គ​ណា​សម្តែងធម៌​ប្រកបដោយ​អង្គ​ទាំង​១០​ប្រការ​នេះ​ទើបបាន​ឈ្មោះ​ថា​ជា​ធម្ម​ថិ​ក លោក​អ្នក​សម្តែងធម៌​ពិត​ៗ ។

Facebook Google Twitter Email

ជ្រុង​មួយ​នៃ​សាសនា

អត្រាប្តូរប្រាក់

អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្សេងទៀត

Sponsored News

០២:១០ | ក្នុងស្រុក

តើ​អ្នក​ត្រៀមខ្លួន​ហើយ​ឬ​នៅ​ដើម្បី​ស្តែង​ចេញ​​នូវ​ការ​តាំងចិត្ត​ដ៏​មោះមុត​របស់​អ្នក? ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​បាល់ទាត់​ដ៏​ធំ​បំផុត Tiger Street Football 2020 បាន​បើក​ឆាក​ប្រកួត​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​!

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ