ខេត្តព្រះវិហារ សូមប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា


ក្រោយពីបានតាមដានកម្រិតនៃបរិមាណទឹកភ្លៀងរបស់ក្រសួងធនធានទឹករួចមកឃើញថា នៅថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨ នឹងមានខេត្តតែមួយដែលមានគ្រោះធម្មជាតិ នោះគឺ ខេត្តព្រះវិហារ ។  ទោះយ៉ាងណាក៏សូមបងប្អូនចូលរូមការពារ និងប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នា  ៕

ព្យាករណ៍​ឧតុនិយម

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ