មានតែមួយខេត្តប៉ុណ្ណោះដែល​មានគ្រោះធម្មជាតិថ្ងៃនេះ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

មានតែមួយខេត្តប៉ុណ្ណោះដែល​មានគ្រោះធម្មជាតិថ្ងៃនេះ

2 ឆ្នាំ មុន

ក្រោយពីបានតាមដានកម្រិតនៃបិរមាណទឹកភ្លៀងរូចមកឃើញថា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នឹងមានគ្រោះធម្មជាតិមួយខេត្តតែប៉ុណ្ណោះ ៖ ទោះបីជាមានតែមួយខេត្តក៏ដោយក៏បងប្្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផង ព្រោះទឹកជំនន់នៅឡាវកំពុងតែមក ។ ប្រភព…

ក្រោយពីបានតាមដានកម្រិតនៃបិរមាណទឹកភ្លៀងរូចមកឃើញថា នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨ នឹងមានគ្រោះធម្មជាតិមួយខេត្តតែប៉ុណ្ណោះ ៖

ទោះបីជាមានតែមួយខេត្តក៏ដោយក៏បងប្្អូនត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នផង ព្រោះទឹកជំនន់នៅឡាវកំពុងតែមក ។

ប្រភព ៖ ក្រសូងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ។Picture