ដើម្បី​រំលឹក​ប្រពន្ធខ្លាចឡើងចាង!

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ដើម្បី​រំលឹក​ប្រពន្ធខ្លាចឡើងចាង!

2 ឆ្នាំ មុន

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​លេង​ផ្ទះ​មិត្តភក្តិ ឃើញ​ប័ណ្ណស្នាក់​នៅ​ដាក់​ព្យួរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្បែរ​ទ្វារ​ចេញ​-​ចូល​ក៏​សួរ ៈ -​នែ​, ប័ណ្ណ​ស្នាក់​នៅ​ម៉េច​មិន​ដាក់​ក្នុង​ទូ​បែរជា​ព្យួរ​តែកតោក​ក្បែរ​មាត់ទ្វារ​ទៅ​វិញ​, លោតែ​អ្នក​ណា​រពឹសដៃ​យក​គ្រវាត់​ចោល​មិន​វីវរទេ​ឬ ? -​អត់​អី​ទេ​, ខ្ញុំ​គ្រាន់តែ​ចង់ឱ្យ​ប្រពន្ធ​ឃើញព្រឹកល្ងាច​ដើម្បី​ចាំ​ក្នុង​ចិត្ត​ថា ផ្ទះ​នេះ​…

បុរស​ម្នាក់​ទៅ​លេង​ផ្ទះ​មិត្តភក្តិ ឃើញ​ប័ណ្ណស្នាក់​នៅ​ដាក់​ព្យួរ​លើ​ជញ្ជាំង​ក្បែរ​ទ្វារ​ចេញ​-​ចូល​ក៏​សួរ ៈ
-​នែ​, ប័ណ្ណ​ស្នាក់​នៅ​ម៉េច​មិន​ដាក់​ក្នុង​ទូ​បែរជា​ព្យួរ​តែកតោក​ក្បែរ​មាត់ទ្វារ​ទៅ​វិញ​, លោតែ​អ្នក​ណា​រពឹសដៃ​យក​គ្រវាត់​ចោល​មិន​វីវរទេ​ឬ ?
-​អត់​អី​ទេ​, ខ្ញុំ​គ្រាន់តែ​ចង់ឱ្យ​ប្រពន្ធ​ឃើញព្រឹកល្ងាច​ដើម្បី​ចាំ​ក្នុង​ចិត្ត​ថា ផ្ទះ​នេះ​ គឺ​ខ្ញុំ​ជា​មេ​គ្រួសារ កុំ​ចង់​ឡើងចាង​ពេក ៕