ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ជំរុញ​ឱ្យ​មានការ​ផ្តល់​ហិរញ្ញប្បទាន​កាន់តែ​ច្រើន​ក្នុង​វិស័យ​ស្រូវ​អង្ករ

Live

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ