គួរ​ធ្វើ​ដូច​ម្តេច​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​ពី​ជំងឺ​បេះដូង? – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

គួរ​ធ្វើ​ដូច​ម្តេច​ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ហានិភ័យ​ពី​ជំងឺ​បេះដូង?

4 ឆ្នាំ មុន