ចោរ​ឃើញ​ចោរ​រមែង​ធ្វើ​សេចក្តី​វិនាស​ដល់​គ្នា – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

ចោរ​ឃើញ​ចោរ​រមែង​ធ្វើ​សេចក្តី​វិនាស​ដល់​គ្នា

4 អាទិត្យ មុន

តាម​ធម្មតា​ចិត្ត​ដែល​បុគ្គល​តម្កល់​ខុស​ក្នុង​រឿង​អាក្រក់ ឬ​ក្នុង​ផ្លូវ​ទុច្ចរិត​ឯណា​នីមួយ​រមែង​នាំ​រឿងរ៉ាវ ឬ​នាំ​ក្តី​ក្តៅក្រហាយ​ដល់​ខ្លួន ប្រៀប​ដូច​ជា​ចោរ​ឃើញ​ចោរ​ដូច​គ្នា​រមែង​ធ្វើ​នូវ​ក្តី​អន្តរាយ​ដល់​គ្នា​មិន​ខាន ។ សម​ដូច​ពុទ្ធ​គាថា​ត្រាស់​ថា ចោរ​ឃើញ​ចោរ​ឬ​មនុស្ស​ដែល​មាន​ពៀរ​ឃើញ​មនុស្ស​ដែល​មាន​ពៀរ​នឹង​គ្នា​ហើយ គប្បី​ធ្វើ​នូវ​សេចក្តី​វិនាស​អន្តរាយ​ហិនហោច​ណាមួយ​ដល់​គ្នា​និង​គ្នា​មិន​ខាន​ឡើយ ។ ឯ​ចិត្ត​ដែល​បុគ្គល​តម្កល់​ទុក​ខុស​ហើយ…

តាម​ធម្មតា​ចិត្ត​ដែល​បុគ្គល​តម្កល់​ខុស​ក្នុង​រឿង​អាក្រក់ ឬ​ក្នុង​ផ្លូវ​ទុច្ចរិត​ឯណា​នីមួយ​រមែង​នាំ​រឿងរ៉ាវ ឬ​នាំ​ក្តី​ក្តៅក្រហាយ​ដល់​ខ្លួន ប្រៀប​ដូច​ជា​ចោរ​ឃើញ​ចោរ​ដូច​គ្នា​រមែង​ធ្វើ​នូវ​ក្តី​អន្តរាយ​ដល់​គ្នា​មិន​ខាន ។

សម​ដូច​ពុទ្ធ​គាថា​ត្រាស់​ថា ចោរ​ឃើញ​ចោរ​ឬ​មនុស្ស​ដែល​មាន​ពៀរ​ឃើញ​មនុស្ស​ដែល​មាន​ពៀរ​នឹង​គ្នា​ហើយ គប្បី​ធ្វើ​នូវ​សេចក្តី​វិនាស​អន្តរាយ​ហិនហោច​ណាមួយ​ដល់​គ្នា​និង​គ្នា​មិន​ខាន​ឡើយ ។

ឯ​ចិត្ត​ដែល​បុគ្គល​តម្កល់​ទុក​ខុស​ហើយ គប្បី​ធ្វើ​បុគ្គល​នោះ​ឲ្យ​អាក្រក់​លើស​ជាង​សេចក្តី​វិនាស​ដែល​ពួក​ចោរ និង​មនុស្ស​មាន​ពៀរ​វេរា​ធ្វើ​ដល់​គ្នា​នោះ​ទៅ​ទៀត ៕ សាន សារិន