ហាងឆេងប្រាក់រៀលមានប្រៀបជាងដុល្លារសាំងហ្គាពួរ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

ហាងឆេងប្រាក់រៀលមានប្រៀបជាងដុល្លារសាំងហ្គាពួរ

1 ខែ មុន
  • Phnom Penh

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរមានទម្ងន់ជាងប្រាក់ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១…

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរមានទម្ងន់ជាងប្រាក់ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ។ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២១ នេះឱ្យដឹងថា ១ ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ទិញចូលត្រឹមតែ ៣០៤៩ រៀល ហើយលក់ចេញតែ ៣០៨០ រៀលប៉ុណ្ណោះ ខណៈថ្ងៃម្សិលមិញ ទិញចូលរហូតដល់ ៣០៦៣ រៀល និងលក់ចេញដល់ទៅ ៣០៩៤ រៀលឯណោះ ។

This image has an empty alt attribute; its file name is f035d4ca10c139436f602e3f7acfb859.jpg

សម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរ សូមមកដឹងពីហាងឆេងប្រាក់រៀលខ្មែរធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសមួយចំនួនទៀត ថាតើមានអត្រាយ៉ាងណា ។ ១ ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤០៦៥ រៀល, ១ អឺរ៉ូ ទិញចូល ៤៩១០ រៀល លក់ចេញ ៤៩៥៩ រៀល និង ១ ដុល្លារអូស្ត្រាលី ទិញចូល ៣១៤៤ រៀល លក់ចេញ ៣១៧៥ រៀល ។

This image has an empty alt attribute; its file name is f644a4832db926bc1c59867ccc4d64d7.jpg

ទន្ទឹមនេះ ១ យន់ចិន ទិញចូល ៦៣០ រៀល លក់ចេញ ៦៣៦ រៀល, ១០០ យ៉េនជប៉ុន ទិញចូល ៣៧០៧ រៀល លក់ចេញ ៣៧៤៤ រៀល ខណៈ ១០០ វុនកូរ៉េ ទិញចូល ៣៦២ រៀល លក់ចេញ ៣៦៥ រៀល ។ ក្នុងនោះដែរ ១ បាតថៃ ទិញចូល ១៣០ រៀល លក់ចេញ ១៣១ រៀល និង ១០០០ ដុងវៀតណាម ទិញចូល ១៧៦ រៀល លក់ចេញ ១៧៨ រៀល ៕

This image has an empty alt attribute; its file name is 09352c02ab87bb61fbb1016ea639d45c.jpeg