បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ ចំនួន ៦១៣​នាក់ នៅ​ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​ទី​០៣ ឧសភា – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ ចំនួន ៦១៣​នាក់ នៅ​ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​ទី​០៣ ឧសភា

6 ថ្ងៃ មុន

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ ចំនួន ៦១៣​នាក់ ដែល​ជា​ករណី​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍ នៅ​ក្រុងភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​០៣ ខែឧសភា…

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ ចំនួន ៦១៣​នាក់ ដែល​ជា​ករណី​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍ នៅ​ក្រុងភ្នំពេញ កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០២១ ។

ក្នុង​នោះ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​អំពាវនាវ​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ធ្លាប់​បាន​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ ទាំង ៦១៣​នាក់ ត្រូវ​រាយការណ៍​ជូន​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ជា​បន្ទាន់ និង​រួសរាន់​ទៅ​យក​សំណាក​នៅ​តាម​ទីតាំង​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ត្រូវ​ដាក់ខ្លួន​ឲ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយឡែក​រយៈពេល ១៤​ថ្ងៃ ។

សូម​អាន​ឈ្មោះ និង​អាសយដ្ឋាន​អ្នកជំងឺ​ទាំង ៦១៣​នាក់ ៖

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture