ហាងឆេងប្រាក់រៀលមានកម្លាំងយ៉ាងណាធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសទាំងនេះ ! – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

ហាងឆេងប្រាក់រៀលមានកម្លាំងយ៉ាងណាធៀបនឹងប្រាក់ប្រទេសទាំងនេះ !

2 អាទិត្យ មុន
  • Phnom Penh

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកនិយមចាយប្រាក់ប្រទេសទាំង ៩ នេះញឹកញាប់ សូមមកតាមដានហាងឆេងធៀបនឹងប្រាក់រៀលខ្មែរ ថាតើមានអត្រាយ៉ាងណា ។ ធានាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី…

រាជធានីភ្នំពេញ ៖ ថ្ងៃនេះសម្រាប់អ្នកនិយមចាយប្រាក់ប្រទេសទាំង ៩ នេះញឹកញាប់ សូមមកតាមដានហាងឆេងធៀបនឹងប្រាក់រៀលខ្មែរ ថាតើមានអត្រាយ៉ាងណា ។ ធានាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ២៩ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១នេះបានឱ្យដឹងថា ១ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤០៤៨ រៀល, ១អឺរ៉ូ ទិញចូល ៤៩១២ រៀល លក់ចេញ ៤៩៦១ រៀល ខណៈ ១ដុល្លារអូស្ត្រាលី ទិញចូល ៣១៥៨ រៀល និងលក់ចេញ ៣១៩០ រៀល ។

Picture

ទន្ទឹមនេះហាងឆេងប្រាក់យន់ចិនធៀបនឹងប្រាក់រៀលខ្មែរ ថ្ងៃនេះដែរ គឺ ១យន់ចិន ទិញចូល ៦២៥ រៀល លក់ចេញ ៦៣១ រៀល ហើយ ១០០យ៉េនជប៉ុន ទិញចូល ៣៧៣១ រៀល លក់ចេញ ៣៧៦៨ រៀល និង ១០០វុនកូរ៉េ ទិញចូល ៣៦៤ រៀល លក់ចេញ ៣៦៧ រៀល ។

Picture

ជាមួយគ្នានេះហាងឆេងប្រាក់ដុល្លារសាំងហ្គាពួរធៀបនឹងប្រាក់រៀលខ្មែរ ថ្ងៃនេះ គឺ ១ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ទិញចូល ៣០៥៦ រៀល លក់ចេញ ៣០៨៧ រៀល ខណៈ ១បាតថៃ ទិញចូល ១២៩ រៀល លក់ចេញ ១៣០ រៀល និង ១០០០ដុងវៀតណាម ទិញចូល ១៧៦ រៀល លក់ចេញ ១៧៧ រៀល ៕ 

Picture