បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ ចំនួន​២៣២​នាក់ នៅ​ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​ទី​១៥ មេ​សា – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

បង្ហាញ​អត្តសញ្ញាណ​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ ចំនួន​២៣២​នាក់ នៅ​ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​ទី​១៥ មេ​សា

3 អាទិត្យ មុន

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ រក​ឃើញ​ករណី​វិជ្ជមាន​កូ​វី​ដ​-១៩ ចំនួន ២៣២​នាក់ ដែល​ជា​ករណី​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍…

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២១ រក​ឃើញ​ករណី​វិជ្ជមាន​កូ​វី​ដ​-១៩ ចំនួន ២៣២​នាក់ ដែល​ជា​ករណី​ឆ្លង​ក្នុង​សហគមន៍ ។

ក្នុង​នោះ​រដ្ឋបាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ បាន​អំពាវនាវ​ដល់​បងប្អូន​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ធ្លាប់​បាន​ប្រាស្រ័យ​ទាក់ទង​ជាមួយ​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩ ទាំង​២៣៦​នាក់ ត្រូវ​រាយការណ៍​ជូន​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន​ជា​បន្ទាន់ និង​រួសរាន់​ទៅ​យក​សំណាក​នៅ​តាម​ទីតាំង​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ និង​ត្រូវ​ដាក់ខ្លួន​ឲ្យ​នៅ​ដាច់​ដោយឡែក​រយៈពេល ១៤​ថ្ងៃ ។

សូម​អាន​ឈ្មោះ និង​អាសយដ្ឋាន​អ្នកជំងឺ​ទាំង​២៣៦​នាក់ ៖

Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture
Picture