សុខ​ប្រាំបី​ប្រការ​ជា​សុខ​ក្រៃ​លែង – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

សុខ​ប្រាំបី​ប្រការ​ជា​សុខ​ក្រៃ​លែង

1 អាទិត្យ មុន

ព្រោះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ​សម្តែង​ថា សុខ​៨​ប្រការ​ជា​ថាវរ​សុខ សុខ​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​លើស​កម្លាំង​ទាំងអស់​ក្នុង​លោក សុខ​តាំងពី​បច្ចុប្បន្ន​បន្ត​ដល់​បរលោក ។ ១-​សុខ​ព្រោះ​មិន​បៀតបៀន​អ្នក​ដទៃ ២-​សុខ​ព្រោះ​បាន​ធ្វើ​សេចក្តី​ល្អ ៣-​សុខ​ព្រោះ​មានការ​យោគយល់​គ្នា ៤-​សុខ​ព្រោះ​មិន​ក្រោធ​ខឹង ៥-​សុខ​ព្រោះ​ការ​ឱ្យ​អភ័យ…

ព្រោះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ​សម្តែង​ថា សុខ​៨​ប្រការ​ជា​ថាវរ​សុខ សុខ​មាន​កម្លាំង​ខ្លាំង​លើស​កម្លាំង​ទាំងអស់​ក្នុង​លោក សុខ​តាំងពី​បច្ចុប្បន្ន​បន្ត​ដល់​បរលោក ។

១-​សុខ​ព្រោះ​មិន​បៀតបៀន​អ្នក​ដទៃ

២-​សុខ​ព្រោះ​បាន​ធ្វើ​សេចក្តី​ល្អ

៣-​សុខ​ព្រោះ​មានការ​យោគយល់​គ្នា

៤-​សុខ​ព្រោះ​មិន​ក្រោធ​ខឹង

៥-​សុខ​ព្រោះ​ការ​ឱ្យ​អភ័យ

៦-​សុខ​ព្រោះ​ការ​មិន​យក​ទុក្ខ​មក​ដាក់ខ្លួន

៧-​សុខ​ព្រោះ​មាន​បញ្ញា​យល់​ដឹង​ការណ៍​ពិត

៨-​សុខ​ព្រោះ​ឈ្នះ​លើ​ចិត្ត​ខ្លួនឯង ។

សុខ​ទាំង​៨​ប្រការ​ជាម​ហា​សុខ​នៃ​អ្នក​គោរព​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា ជា​សុខ​ក្រៃ​លែង​នៃ​អ្នកមាន​ចិត្តធម៌​ក្នុង​សន្តាន ៕ សាន សារិន