​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញប្រកាស​លើក​ពេល​សវនាការ​ទាំង​អស់​ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

​សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញប្រកាស​លើក​ពេល​សវនាការ​ទាំង​អស់​

2 ថ្ងៃ មុន
  • Phnom Penh

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១ នេះ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តី​ពីការ​លើក​ពេល​សវនាការ​ទាំងអស់ ដែល​មាន​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកាស​ជូនដំណឹង​កន្លង​មកចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤…

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ សាលាដំបូង​រាជធានី​ភ្នំពេញ កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២៣ ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២១ នេះ បាន​ចេញ​សេចក្តីជូនដំណឹងមួយ ស្តី​ពីការ​លើក​ពេល​សវនាការ​ទាំងអស់ ដែល​មាន​ក្នុង​កម្មវិធី​ប្រកាស​ជូនដំណឹង​កន្លង​មកចាប់ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៤ ខែកុម្ភៈ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​១២ ខែមីនា ឆ្នាំ​២០២១ ខាង​មុខ ។

សេចក្តីជូនដំណឹង​មាន​ភ្ជាប់​ជាមួយ​ដូច​មាន​ខាងក្រោម​នេះ ៖