ភ​វ​ង្គ​ចិត្តជា​ចិត្ត​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​ម្តេច ? – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ភ​វ​ង្គ​ចិត្តជា​ចិត្ត​មាន​លក្ខណៈ​ដូច​ម្តេច ?

1 ខែ មុន

ភ​វ​ង្គ​: ជា​ចិត្ត​ដែល​កើត​រលត់​បន្ត​គ្នា​ជា​ក្រសែ រក្សា​អង្គ​ភព​ឲ្យ​នៅ​ជាស​ភាព​ត្រឹមតែ​ជា​បុគ្គល​ម្នាក់ មិន​មាន​បែង​ខ្ញែក​ជា​ពីរ​ជា​បី​ឡើយ ។ ចិត្ដ​នេះ​បរិសុទ្ធ​ស្អាត​មិនដឹង​អារម្មណ៍​តាម​ទ្វារ​ទាំង​៦ ដូច​ជា​ចិត្ត​ដែល​កំពុង​ដេក​លក់​ស៊ប់​មិន​យល់សប្ដិ មិន​និមិត្ត​ឃើញ​អ្វី​ៗ​ទាំងអស់​ហៅ​ថា​ភ​វ​ង្គ​ចិត្ត ជា​ចិត្ត​ស្អាត​មិន​មាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ស្អប់…

ភ​វ​ង្គ​: ជា​ចិត្ត​ដែល​កើត​រលត់​បន្ត​គ្នា​ជា​ក្រសែ រក្សា​អង្គ​ភព​ឲ្យ​នៅ​ជាស​ភាព​ត្រឹមតែ​ជា​បុគ្គល​ម្នាក់ មិន​មាន​បែង​ខ្ញែក​ជា​ពីរ​ជា​បី​ឡើយ ។

ចិត្ដ​នេះ​បរិសុទ្ធ​ស្អាត​មិនដឹង​អារម្មណ៍​តាម​ទ្វារ​ទាំង​៦ ដូច​ជា​ចិត្ត​ដែល​កំពុង​ដេក​លក់​ស៊ប់​មិន​យល់សប្ដិ មិន​និមិត្ត​ឃើញ​អ្វី​ៗ​ទាំងអស់​ហៅ​ថា​ភ​វ​ង្គ​ចិត្ត ជា​ចិត្ត​ស្អាត​មិន​មាន​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់ ស្អប់ រីករាយ ទុក្ខសោក ព្រោះ​មិនឃើញ មិន​ឮ មិនដឹង​សភាវៈ​ដែល​ប៉ះ​ខ្ទប់​នឹង​អារម្មណ៍ ឬ​ចិត្ត​ប៉ះពាល់​ត្រូវ មិន​នឹកគិត​អ្វី​ៗ​ទាំងអស់ ។

ភ​វ​ង្គ​ចិត្ត​នេះ​លោក​ប្រៀបប្រដូច​ទៅ​នឹង​សំពត់​ស​ស្អាត​ដែល​មិន​ទាន់​ប្រឡាក់​ទៅ​ដោយ​វត្ថុ​នានា​មាន​ពណ៌​ក្រហម ខ្មៅ​ជាដើម ជា​ចិត្ត​បរិសុទ្ធ​ស្អាត ៕ សាន សារិន