ពិចារណា​ក្នុង​វិបាក​កម្ម​បី​ប្រការ – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

ពិចារណា​ក្នុង​វិបាក​កម្ម​បី​ប្រការ

4 ខែ មុន

នៅ​ក្នុង​ព្រះ​ត្រៃ​បិដក​ត្រង់​ទំព័រ​២២ ព្រះ​មាន​ព្រះ​ភាគ​ត្រាស់​ថា កុលបុត្រ​អ្នក​ប្រាថ្នា​ប្រយោជន៍​គួរ​សិក្សា​ថា អាត្មាអញ​គប្បី​សេព​នូវ​បុណ្យ​ដែល​មាន​ផល​បរិបូណ៌ មាន​វិបាក​ជា​សុខ​ប្រាកដ​ហើយ​ក្នុង​ចិត្ត ។ អាត្មាអញ​គួរ​ចម្រើន​វិបាក​កម្ម​ទាំង​៣​ប្រការ​នេះ​គឺ ១-​ការ​ប្រព្រឹត្ត​រក្សាសីល​ឱ្យ​បរិសុទ្ធ ២-​ធ្វើ​មេត្តា​ចិត្តជា​ប្រក្រតី និង​៣-​ចម្រើន​នូវ​ទាន​ដែល​ខ្លួន​បាន​បំពេញ​ហើយ…

នៅ​ក្នុង​ព្រះ​ត្រៃ​បិដក​ត្រង់​ទំព័រ​២២ ព្រះ​មាន​ព្រះ​ភាគ​ត្រាស់​ថា កុលបុត្រ​អ្នក​ប្រាថ្នា​ប្រយោជន៍​គួរ​សិក្សា​ថា អាត្មាអញ​គប្បី​សេព​នូវ​បុណ្យ​ដែល​មាន​ផល​បរិបូណ៌ មាន​វិបាក​ជា​សុខ​ប្រាកដ​ហើយ​ក្នុង​ចិត្ត ។

អាត្មាអញ​គួរ​ចម្រើន​វិបាក​កម្ម​ទាំង​៣​ប្រការ​នេះ​គឺ ១-​ការ​ប្រព្រឹត្ត​រក្សាសីល​ឱ្យ​បរិសុទ្ធ ២-​ធ្វើ​មេត្តា​ចិត្តជា​ប្រក្រតី និង​៣-​ចម្រើន​នូវ​ទាន​ដែល​ខ្លួន​បាន​បំពេញ​ហើយ ។

លុះ​ចម្រើន​ធម៌​ទាំង​៣​នេះ​ឱ្យ​មាន​ប្រាកដ​ក្នុង​ចិត្ត​សន្តាន​ហើយ ដំណើរ​របស់​សត្វ​រមែង​ចូល​ទៅ​កាន់​សុគតិភព ឥត​មានទុក្ខ​ក្នុង​សង្សារវដ្ត​ទៀត​ឡើយ ៕ សាន សារិន