ក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធយល់ព្រមក្នុងការផ្អាកនាំចូល – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងនិងភាគីពាក់ព័ន្ធយល់ព្រមក្នុងការផ្អាកនាំចូល

1 ខែ មុន

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ថ្មី​ៗ​នេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ សង្កេត​ឃើញ​ថា មាន​ក្រុម​អាជីវករ​នាំ​ចេញ នាំ​ចូល​ផល​ផលិតផល​ជលផល​មួយ​ចំនួន​មានការ​មិន​ពេញចិត្ត​ចំពោះ ចំណាត់ការ​នៃ​ការ​ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​ការ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​ជលផល​ដែល​អាច​ផលិត​បាន​ក្នុងស្រុក​នា​ពេល​កន្លង​មក​។ ដូចនេះ…

រាជធានី​ភ្នំពេញ ៖ ថ្មី​ៗ​នេះ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់​និង​នេសាទ សង្កេត​ឃើញ​ថា មាន​ក្រុម​អាជីវករ​នាំ​ចេញ នាំ​ចូល​ផល​ផលិតផល​ជលផល​មួយ​ចំនួន​មានការ​មិន​ពេញចិត្ត​ចំពោះ ចំណាត់ការ​នៃ​ការ​ផ្អាក​ជា​បណ្តោះអាសន្ន​នូវ​ការ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​ជលផល​ដែល​អាច​ផលិត​បាន​ក្នុងស្រុក​នា​ពេល​កន្លង​មក​។ ដូចនេះ ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​ខាងលើ នៅ​ថ្ងៃ​ទី ៨ ខែ មក​រា ឆ្នាំ ២០២១ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខា​ប្រមាញ់ និង​នេសាទ បាន​រៀបចំ​កិច្ចប្រជុំ​ពិភាក្សា​ជាមួយ​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​រួម​មាន​សមាគម​វា​រី​វប្បករ​នៅ​កម្ពុជា និង​តំណាង​អាជីវករ​នាំ​ចេញ នាំ​ចូល​ផល ផលិតផល​ជន​ផល និង​បាន​ព្រមព្រៀង​គ្នា​អនុវត្ត​នូវ​វិធានការ​បន្ទាន់​មួយ​ចំនួន ដូច​ខាងក្រោម​៖