បញ្ញា​កើតមក​អំពី​ការ​ស្តាប់​ដោយ​គោរព – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

បញ្ញា​កើតមក​អំពី​ការ​ស្តាប់​ដោយ​គោរព

5 ខែ មុន

ស្តាប់ធម៌​ដោយ​គោរព​នឹង​កើត​បញ្ញា​ច្រើន​ដូច​ព្រះ​អានន្ទ​ជា​អ្នកចេះ​ចាំធម៌​អាថ៌​សិក្ខា​វិន័យ​ច្រើន​ប្រសើរ​លើស​សាវក​នានា​ជា​បុថុជ្ជន​នោះ ក៏​ព្រោះ​លោក​ជា​អ្នក​ស្តាប់​ពុទ្ធឱវាទ​ដោយ​គោរព ។ ធម្មទេសនា​ដែល​ព្រះ​ធម្មកថិក​សម្តែង​បង្ហាត់បង្ហាញ​ពន្យល់​ប្រាប់ផ្លូវ​ឱ្យ​ស្គាល់​ពី​បាប បុណ្យ គុណ​ទោស រារាំង​ហាមប្រាម​មិន​ឱ្យធ្វើ​ទ​ង្វើ​អាក្រក់ ខុសសីលធម៌ សុជីវធម៌​ក្នុង​សង្គម ហើ​យ​​ណែនាំ​ឲ្យ​ដើរ​តាម​ផ្លូវ​ល្អ…

ស្តាប់ធម៌​ដោយ​គោរព​នឹង​កើត​បញ្ញា​ច្រើន​ដូច​ព្រះ​អានន្ទ​ជា​អ្នកចេះ​ចាំធម៌​អាថ៌​សិក្ខា​វិន័យ​ច្រើន​ប្រសើរ​លើស​សាវក​នានា​ជា​បុថុជ្ជន​នោះ ក៏​ព្រោះ​លោក​ជា​អ្នក​ស្តាប់​ពុទ្ធឱវាទ​ដោយ​គោរព ។

ធម្មទេសនា​ដែល​ព្រះ​ធម្មកថិក​សម្តែង​បង្ហាត់បង្ហាញ​ពន្យល់​ប្រាប់ផ្លូវ​ឱ្យ​ស្គាល់​ពី​បាប បុណ្យ គុណ​ទោស រារាំង​ហាមប្រាម​មិន​ឱ្យធ្វើ​ទ​ង្វើ​អាក្រក់ ខុសសីលធម៌ សុជីវធម៌​ក្នុង​សង្គម ហើ​យ​​ណែនាំ​ឲ្យ​ដើរ​តាម​ផ្លូវ​ល្អ ធ្វើអំពើ​ជា​កុសល ដើម្បី​សេចក្តីសុខ​ដល់​ខ្លួន និង​អ្នក​ដទៃ គឺជា​ធម្មទេសនា​ប្រកបដោយ​ធម៌ មាន​ប្រយោជន៍​ច្រើន​ដល់​អ្នក​ស្តាប់ ។

ចំណែក​អ្នក​ដែល​បាន​ស្តាប់​ដោយ​គោរព​គង់​នឹង​បាន​បញ្ញា កើត​ចិត្ត​ជ្រះថ្លា ប្រតិបត្តិ​ត្រឹមត្រូវ​ត្រង់​តាម​គន្លង​ធម៌ ។ សាន សារិន