កុំ​លុះ​ក្នុង​អំណាច​នៃ​តណ្ហា – Koh Santepheap Daily

ADផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

Picture

កុំ​លុះ​ក្នុង​អំណាច​នៃ​តណ្ហា

10 ខែ មុន

តណ្ហា​គឺជា​សភាវៈ​មួយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ច្របូកច្របល់​នឹង​អារម្មណ៍​របស់​មនុស្ស ខណៈ​អប់រំ​ចិត្ត​មិន​ទាន់​បាន​ល្អ​ធ្វើ​ឱ្យ​ចិត្ត​នេះ​ស្ទុះ​ទៅ​កាន់​អារម្មណ៍​ផ្សេង​ៗ​តាម​ក្រសែ​នៃ​តណ្ហា​អូស​ទាញ ។ តាម​ពិត​ធម្មជាតិ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​តាម​ច្បាប់​របស់​ធម្មជាតិ មិន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​តាម​អំណាច​នៃ​តណ្ហា​នោះ​ទេ បុគ្គល​លុះ​តាម​អំណាច​នៃ​តណ្ហា រមែង​រស់នៅ​ជា​ទុក្ខ ជីវិត​ជួបនឹង​ការ​ខកចិត្ត​រាល់ថ្ងៃ ។ ត្រូវ​ចង​ចាំ​ថា…

តណ្ហា​គឺជា​សភាវៈ​មួយ​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ច្របូកច្របល់​នឹង​អារម្មណ៍​របស់​មនុស្ស ខណៈ​អប់រំ​ចិត្ត​មិន​ទាន់​បាន​ល្អ​ធ្វើ​ឱ្យ​ចិត្ត​នេះ​ស្ទុះ​ទៅ​កាន់​អារម្មណ៍​ផ្សេង​ៗ​តាម​ក្រសែ​នៃ​តណ្ហា​អូស​ទាញ ។

តាម​ពិត​ធម្មជាតិ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​តាម​ច្បាប់​របស់​ធម្មជាតិ មិន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​តាម​អំណាច​នៃ​តណ្ហា​នោះ​ទេ បុគ្គល​លុះ​តាម​អំណាច​នៃ​តណ្ហា រមែង​រស់នៅ​ជា​ទុក្ខ ជីវិត​ជួបនឹង​ការ​ខកចិត្ត​រាល់ថ្ងៃ ។

ត្រូវ​ចង​ចាំ​ថា ខ្សែ​នៃ​តណ្ហា​គឺ​មិន​ព្រម​ស្ថិត​ទៅ​តាម​ការ​ពិត​របស់​ធម្មជាតិ​ទេ គឺ​តណ្ហា​នេះ​ចេះ​តែ​អូស​ទាញ​ចិត្ត​ឱ្យ​ចង់បាន​យ៉ាងនេះ ចង់បាន​យ៉ាងនោះ ចង់បាន​គ្មាន​ទីបំផុត គឺ​គ្មាន​ទេ​សេចក្តី​ស្ងប់​នៃ​ជីវិត​នោះ ។

បើ​បុគ្គល​ចង់បាន​សុខ​ស្ងប់​សុខ​ពិតប្រាកដ គប្បី​ជម្នះ​ប្រឆាំង​នឹង​ចិត្ត​របស់​ខ្លួន​ដែល​ចេះ​តែ​ចង់បាន​គ្មាន​ទីបំផុត​តាម​អំណាច​នៃ​តណ្ហា នោះ ដំណើរ​ជីវិត​នឹង​ឋិត​នៅ​ក្នុង​ផ្លូវ​ស្ងប់​ហើយ ។ សាន សារិន