ហាងឆេងលុយខ្មែរខ្លាំងជាងលុយអូស្ត្រាលី តែខ្សោយជាងលុយសាំងហ្គាពួរ


រាជធានីភ្នំពេញ ៖ អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលខ្មែរនៅថ្ងៃនេះហាក់មានប្រៀបជាងប្រាក់ដុល្លារ អូស្ត្រាលីបន្តិច ប៉ុន្តែចាញ់កម្លាំងដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ។ ដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលចាយប្រាក់ ទាំងនេះញឹកញាប់ សូមមកដឹងពីអត្រាប្រែប្រួលប្រចាំថ្ងៃ ។

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៤ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២០នេះបានឱ្យដឹងថា ១ដុល្លារអូស្ត្រាលី ទិញចូលត្រឹមតែ ២៨៤៣ រៀល ហើយលក់ចេញតែ ២៨៧២ រៀលប៉ុណ្ណោះ ដែលកាលពីថ្ងៃ ម្សិលមិញទិញចូលរហូតដល់ ២៨៤៤ រៀល និងលក់ចេញដល់ទៅ ២៨៧២ រៀលឯណោះ ។

ទន្ទឹមនេះដែរសម្រាប់ប្រាក់ដុល្លារសាំងហ្គាពួរវិញថ្ងៃនេះ គឺមានប្រៀបជាងប្រាក់រៀលខ្មែរ បន្តិច ដែល ១ដុល្លារសាំងហ្គាពួរ ទិញចូលរហូតដល់ ២៩៤១ រៀល ហើយលក់ចេញដល់ ទៅ ២៩៧១ រៀលឯណោះ ខណៈដែលកាលពីម្សិលមិញទិញចូលត្រឹមតែ ២៩៣៩ រៀល និងលក់ចេញតែ ២៩៦៨ រៀលប៉ុណ្ណោះ ៕

អត្រា​ប្ដូរ​ប្រាក់

Sponsored News

ការស្ទង់មតិគេហទំព័រថ្មី
សូម​អរគុណ